Пайдалуу документтер

Пайдалуу документтер

Жалпы келишимдер жана арыздар

Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү эрежелери
Көлөмү: 970 Кб, Форматы: pdf

Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишим
Көлөмү: 586 Кб, Форматы: pdf

Юридикалык жактар үчүн арыз
Көлөмү: 264 Кб, Форматы: pdf

Байланыш сапатына арыз
Көлөмү: 53 Кб, Форматы: pdf

Акча каражаттарын которууга арыз
Көлөмү: 40 Кб, Форматы: pdf

Жеткирүүчүнүн алып-жүрү кодекси
Көлөмү: 406 Кб, Форматы: pdf

Өзүн өзү тейлөө тутумдарын колдонуу шарттары
Көлөмү: 39 Кб, Форматы: doc

Тармак аралык байланыштын шарттары жана тартиби
Көлөмү: 18 Кб, Форматы: doc

Маалыматтарды өзгөртүү

Келишим боюнча маалыматтарды өзгөртүү
Көлөмү: 47 Кб, Форматы: doc

Кайра каттоо
Көлөмү: 54 Кб, Форматы: doc

PIN жана PUK коддорду берүү
Көлөмү: 44 Кб, Форматы: doc

Номур алмаштыруу
Көлөмү: 43 Кб, Форматы: doc

Номурду тейлөө

Бөгөттөө
Көлөмү: 43 Кб, Форматы: doc

Тейлөөнү калыбына келтирүү
Көлөмү: 130 Кб, Форматы: doc

SIM алмаштыруу
Көлөмү: 45 Кб, Форматы: doc

Бөгөттөн чыгаруу
Көлөмү: 43 Кб, Форматы: doc

Бузуу
Көлөмү: 46 Кб, Форматы: doc

Тарифти алмаштыруу
Көлөмү: 43 Кб, Форматы: doc

Деталдаштыруу акыркы 6 айга.
Көлөмү: 49 Кб, Форматы: doc

Деталдаштыруу 6 айдан 3 жылга чейин
Көлөмү: 48 Кб, Форматы: doc

Жеткирүү дарегин өзгөртүү
Көлөмү: 45 Кб, Форматы: doc

 

https://beeline.kg/ru/aidana