Кол аркылуу тууралоо

Samsung

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз
2. "Подключения" бөлүмүн, андан соң "Мобильные сети" бөлүмүн тандаңыз
3. "Точки доступа"га кириңиз
4. "Плюс" баскычын басуу менен жаңы "Точки доступа" түзүңүз. 
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып өтүңүз. 
6. Экрандын оң бурчундагы "Ещё" функциясын басып сактаңыз өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

iPhone

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз
2. Андан соң "Сотовая связь" бөлүмүн тандаңыз
3. "Сотовая сеть передачи данных”га кириңиз
4. Пайда болгон менюда “Сотовые данные” бөлүмүнө "APN"ге - Internet деп жазыңыз
5. Артка чыгыңыз да, телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз. 

Xiaomi/Poco

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз
2. "SIM-карты и мобильные сети" бөлүмүнө өтүңүз да, ал жерден "Beeline KG"ни тандаңыз
3. "Точки доступа APN”ге кириңиз
4. Жаңы "Точки доступа" түзүңүз. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

Redmi/Realme

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз
2. "SIM-карты и мобильные сети" бөлүмүнө өтүңүз да, ал жерден "Beeline KG"ни тандаңыз
3. "Точки доступа APN"га өтүңүз
4. "Плюс" баскычын басып, жаңы "Точки доступа" түзүңүз. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз. 

Oppo

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз
2. "Мобильная сеть" бөлүмүнө өтүңүз да, ал жерден "Beeline KG"ни тандаңыз
3. "Имена точек доступа"ны тандап өтүңүз
4. Жаңы "Точки доступа" түзүңүз. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз. 

Infinix/Tecno

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз да, "Настройки SIM карты и сети" бөлүмүнө өтүңүз
2. Андан соң "Beeline KG" бөлүмүн тандаңыз
3. "APNs"ге кириңиз
4. "Плюс” баскычын басыңыз да, жаңы "Точки доступа" түзүңүз
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз. 

Huawei/Honor

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Мобильная сеть" бөлүмүнө өтүңүз
2. Андан соң "Мобильная передача данных" бөлүмүн тандаңыз
3. "Точки доступа (APN)”ге кириңиз
4. "Опции(үч чекит)" баскычын басыңыз да, жаңы "Точки доступа" түзүңүз
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

LG

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Мобильная данные" бөлүмүнө өтүңүз
2. Экрандын оң тарабындагы бурчтан үч чекитти тандаңыз
3. "Мобильные сети"ге кириңиз
4. "Точки доступа (APN)" баскычын басыңыз да, "Создать APN"  бөлүмүнө кирип өтүңүз
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

Meizu

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Мобильная сети" же "SIM-карты и сети" бөлүмүнө өтүңүз
2. Андан соң "Точки доступа (APN)" бөлүмүнө кириңиз
3. Экрандын оң тарабындагы "+" баскычын басып, төмөндөгүдөй жазыңыз;
4. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып жана аны сактап өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

Micromax

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Ещё" бөлүмүнө өтүңүз
2. "Мобильные сети" бөлүмүн тандаңыз
3. "Точки доступа (APN)"ге кириңиз
4. Экрандын оң тарабындагы "+" баскычын басып, төмөндөгүдөй жазыңыз;
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандап, телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

Lenovo

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Ещё" бөлүмүнө өтүңүз
2. "Beeline KG"ни тандаңыз
3. "Точки доступа (APN)"ге кириңиз
4. Экрандын оң тарабындагы "Функции" бөлүмүнө кирип, жаңы "Точки доступа" кошуңуз;
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандап, телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

ZTE

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Ещё" бөлүмүнө өтүңүз
2. "Мобильные сети" бөлүмүн тандаңыз
3. "Точки доступа (APN)"ге кириңиз
4. Экрандын оң тарабындагы "+" баскычын басып, төмөндөгүдөй жазыңыз;
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз. 

Google Pixel

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки"ге кириңиз да, "Сеть и интернет" бөлүмүнө өтүңүз
2. "SIM-карты"ни тандаңыз
3. "Точки доступа (APN)"ге кириңиз
4. Экрандын оң тарабындагы "+" баскычын басып, төмөндөгүдөй жазыңыз;
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып өтүңүз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз. 

OnePlus

Закрыть Открыть

1. Телефондун менюсундагы "Настройки" бөлүмүнө кириңиз
2. "Подключения" бөлүмүн, андан соң “Другие сети" бөлүмүн тандаңыз
3. "Мобильная сеть"ге кириңиз
4. "APN (Имя точки доступа)" баскычын басуу менен жаңы "Точки доступа" түзүңүз. 
5. "Имя" дегенге - 3, "APN" деген жерге - 5 санын жазып өтүңүз. 
6. Экрандын оң бурчундагы "Ещё" функциясын басып, сактаңыз. Активация болуусу үчүн, сакталган 3/5 точка доступаны тандаңыз. Телефонду бир өчүрүп, кайра жандырыңыз.

https://beeline.kg/ru/aidana