Шаблондор жана документтер

Негизги командалар

Аталышы Команда
Менин тарифим *111#
Балансты текшерүү *500#
Пакеттин калдыктарын текшерүү *505#
Акылуу кызматтарды текшерүү *071#
Номерди текшерүү *112#

Кошумча командалар

Аталышы Команда
Телефон 4G тармагын колдоосун текшерүү *344*IMEI (биринчи 8 сан)#
SIM-карта 4G тармагын колдоосун текшерүү *421#
IMEI код текшерүү *#06#
Акысыз кызматтарды текшерүү *070#
Так убакыт *060#>
Интернетти номерде кошуу *181#3#
Интернетти номерде өчүрүү *182#3#
https://beeline.kg/ru/aidana