Кээ бир тарифтик пландардагы убактылуу өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат (20.09.2020 ж. жарыяланган жаңылыкка кошумча маалымат)

Техникалык себептерге байланыштуу 2020 ж. 1 октябрынан тарта Бирге линейкасындагы тарифтерине өтүү же Бирге линейканын ичиндеги тарифти өзгөртүү акысыз болбойт. Өтүүнүн баасы мурдагыдай эле Бирге линейканын ичиндеги тарифтик пландарынын шарттарына ылайык тарифтелет (2020-жылдын 20-сентябрь күнүндөгү билдирүүгө кошумча маалымат)
Бул тариф менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат.
Буга чейинки шарттары кайрадан кайтарылган учурунда биз кошумча маалымдайбыз.

https://beeline.kg/ru/aidana