Кээ бир тарифтик пландардагы убактылуу өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат

Биздин түйүн ичинде абоненттердин мобилдик интернет менен пайдалануусунун көбөйүшүнө байланыштуу, айрым архивдик тарифтердин шарттары Компания тарабынан кайра каралды. Азыркы учурда бул тарифтердин толтуруусу жана баасы техникалык муктаждыкка байланыштуу жаңыртылды. Абоненттерге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн тарифти алмаштыруу акысыз (бул билдирүү башка актуалдуу эмес, кененирээк)
2020 ж. 1 октябрынан тарта Жаңы Включай интернет апта, Жаңы Включай интернет, Жаңы Включай интернет регион, Включай интернет апта, Включай интернет, Включай интернет +, Включай больше апта, Включай больше, Включай интернет регион, Включай интернет регион+ жана Включай интернет регион апта тарифтеринде социалдык тармактарга WhatsApp, Telegram, Instagram берилген топтому абоненттик төлөмү төлөнсө чексиз берилет. 
2020 ж. 1 октябрынан тарта Бирге линейкасындагы тарифтерине өтүү же Бирге линейканын ичиндеги тарифти өзгөртүү акысыз болот (бул билдирүү башка актуалдуу эмес, кененирээк)
2020 ж. 1 октябрынан тарта эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, күнүмдүк пакет тартууланат:
- Включай звонки апта жана Включай звонки тарифтеринде 10 сомго чексиз чалуулар/SMS түйүн ичинде жана 100 МБ
- Включай больше апта, Включай больше, Включай интернет апта, Включай интернет, Включай интернет +, Включай интернет регион+ тарифтеринде 20 сомго чексиз чалуулар/SMS түйүн ичинде жана 250 МБ
- Включай интернет регион апта жана Включай интернет регион тарифтеринде 15 сомго чексиз чексиз чалуулар/SMS түйүн ичинде жана 200 МБ
2020 ж. 1 октябрынан тарта Твой выбор S, Твой выбор L, Можно все 2.0, Салам, Секретный+ тарифтеринде эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, кунумдук пакет берилбейт.
Бул тариф менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат.
Буга чейинки шарттары кайрадан кайтарылган учурунда биз кошумча маалымдайбыз.

https://beeline.kg/ru/aidana