Тариф

жаңы Билим онлайн жума

аралыктан окутуу үчүн

8 Гб интернет

WhatsApp, ZOOM, Telegram, Skype, Google Classroom, Kelbil Чексиз колдонуу

Билим берүү интернет ресурстары Чексиз колдонуу

Чектөөсүз Beeline KG тармак ичинде чалуулар жана SMS

1 ГБ тариф боюнча топтомдон Wi-Fi таратууга

105 c / бир жумага

Тарифти кимге кошуп жатканыңызды көрсөтүңүз
Кененирээк

Тарифти каалаган убакытта башкаргыла

Закрыть Открыть

Тарифтик план Кыргызстандын мектеп окуучулары жана студенттери үчүн арналган.
Beeline’дын сатуу жана тейлөө кеңселеринде тарифке кошулуу мүмкүн. Ал үчүн паспорт жана студенттик билетти (эгерде Сиз студент болсоңуз) же окуучунун туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн (эгерде Сиз окуучунун ата-энеси болсоңуз) көрсөтүү зарыл.
Тарифтин иштөө мөөнөтү 2024-жылдын май айынын 31 күнүнө чейин.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, кызматтарды бир басым менен кошсо болот.

Билим берүү ресурстары менен чексиз колдонуу

Закрыть Открыть

Telegram, Google Classroom, Skype, Kelbil, WhatsApp, Zoom менен чексиз колдонуу.
КРнын ЖОЖдорунун билим берүү интернет ресурстары:

•    oku.edu.gov.kg;
•    www.ibilim.edu.gov.kg;
•    kitep.edu.gov.kg;
•    new.bizdin.kg;
•    www.okuma.kg
•    www.inai.kg

Билим берүү интернет ресурстары:             

  1. AVN маалымат тутуму:

БМУ: http://avn.indo.kg/

ЖАМУ: http://avn.jagu.kg

КМТУ: https://avn.kstu.kg/lms/Index.aspx

ОшМУ: http://avn.oshsu.kg/

КУАУ: http://avn.knau.kg/

КМЮА: http://do-portal.ksla.kg/

КЭУ: http://178.217.173.101:8080/Index.aspx (AVN);http://inoo.keu.kg/main/index.php (билим берүү порталы)

ОшТУ: http://distantlearning.oshtu.kg/ (билим берүү порталы); http://213.145.134.70/(AVN) 

Ош гуманитардык педагогикалык институт: http://212.42.99.2/

ОшМЮИ: http://213.145.136.194/

БатМУ: http://85.113.24.194/; http://85.113.0.34/ - Кызыл-Кия КТИ; http://85.113.25.158/ - Кызыл-Кия ПИ; http://85.113.25.158/ - Сулукту САИ

ЫКМУ: http://213.145.136.14/ и  http://moodle.iksu.kg/

НМУ: http://avn.nsu.kg/

Эл аралык башкаруу, укук, каржы жана бизнес академиясы http://avn.maupfib.kg/

Эл аралык Жалал-Абад шаарынын университети http://mnu.kg/avn/

  1. Moodle базасында

АУЦА: https://e-course.auca.kg/

КММА: https://www.learning.kgma.kg/https://www.kgma.kg/ru/e-learning

Эл аралык Ала-Тоо университеты: https://ocs.iaau.edu.kg/

КТУ Манас http://eders.manas.edu.kg/

МУК Кыргызстандын эл аралык университети: http://icde.kg/

КУУ: https://moodle.university.kg/login/index.php;

ИСИТО: http://isito.kg/moodle/

Эл аралык инновациондук технологиялардын университети: http://moodle.intuit.kg/

Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту: http://www.ksmi.kg/elearning/

  1. Башка системалардын базасында

КРСУ дистанциондук окутуу системасы: https://canvas.krsu.edu.kg/login

КМКТАУ дистанциондук окутуу центри: https://www.cdeksucta.kg/

МИД КР Дипломатикалык Академиясынын ЦДО http://edu.dipacademy.kg/

Борбордук Азия Университети : https://ucaelearning.org/

Кошумча маалымат:

• "Ачык китепкана" - Lib.kg

бекер электрондук ресурстар-китепканаларга шилтеме:

http://lib.knu.kg/ru/elektronnye-resursy/

Негизги пакет бүткөн учурда

Закрыть Открыть

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.
Негизги топтом аяктагандан кийин интернетке үзгүлтүксүз кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн «Интернет 1 ГБ/1.5 ГБ/2 ГБ» тарифтик пакети 20,30 же 40 сомго берилет.
Пакеттин мөөнөтү - 24 саат.
Кошулган учурдан тартып жарактуу мөөнөтү аяктагандан кийин пакеттин пайдаланылбаган көлөмү күйүп кетет;
Эгерде бул топтом мөөнөтүнөн мурда бүтсө же анын жарактуу мөөнөтү бүтүп калса, Интернетке кирүү аракети ийгиликсиз болгон учурда, эгерде тарифке кийинки абоненттик төлөмдү алуу датасы келе элек болсо, топтом кайра берилиши мүмкүн.
Негизги интернет-топтом аяктаган соң, төмөнкү топтомдор жеткиликтүү болот:
∙ 1 Гб – 20 сом;
∙ 1,5 Гб – 30 сом;
∙ 2 Гб – 40 сом.
Бериле турган топтомдун көлөмү баланстагы жеткиликтүү суммага жараша болот. Тарифтин калган шарттары өзгөрүүсүз калмакчы.
Эгерде тарифке ылайык түйүндөн тышкаркы мүнөттөр бүтсө, түйүндөн тышкары чалуу жасаганда сиз үчүн 10 сомго түйүндөн 5 мүнөттөн тышкаркы пакет жеткиликтүү болот.
Пакеттин мөөнөтү 3 күн. Кошулган учурдан тартып жарактуу мөөнөтү аяктагандан кийин пакеттин пайдаланылбаган көлөмү күйүп кетет;
Эгерде бул топтом мөөнөтүнөн мурда бүтсө же анын жарактуу мөөнөтү бүтсө, тармактан тышкаркы чалуу аракети ийгиликсиз болгон учурда, эгерде тариф боюнча кийинки абоненттик төлөмдү алуу күнү келе элек болсо, топтомду кайра чыгарууга болот.
Эгерде тарифке ылайык мүнөттөрдүн пакеттери же башка мүнөттөрдүн пакеттери аяктаган учурда баланста 10 сомдон аз болсо, анда эсепке алуу тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
"тармактан тышкары 5 мүнөт" жана «Интернет 1 ГБ/1.5 ГБ/2 ГБ» топтомдорун чыгарууну өчүрүү Beeline сатуу жана тейлөө кеңселерине паспорт же номер берилген абоненттин инсандыгын тастыктаган башка документ менен кайрылганда мүмкүн.
Өчүрүү жөнүндө арызды кароонун мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

«Интернет 1 ГБ/1,5 ГБ/2 ГБ» топтомдорун берүүнү *502*1# буйругу аркылуу токтотуу мүмкүн.
«Интернет 1 ГБ/1,5 ГБ/2 ГБ» топтомдорун берүүнү *502*0# буйругу аркылуу кошуу мүмкүн.

«Тармактан тышкары мүнөттөр 10 сомго» топтомдорун берүүнү *503*1# буйругу аркылуу токтотуу мүмкүн.
«Тармактан тышкары мүнөттөр 10 сомго» топтомдорун берүүнү *503*0# буйругу аркылуу кошуу мүмкүн.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгерде баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 40 сомго чейин алынып, Сизге күнүмдүк интернет, тармактын ичинде жана сырткары мүнөт/SMS пакеттери күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 40 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 40 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, ошондой эле тармактан сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS; 
2. 40 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакеттер берилет. 
Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, тармактан сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS күнүнө 40 сомго берилет - бул 100%.
Мисалы, Сиздин балансыңызда 10 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:
2. 40 сом – 100%
10 сом – ?
10 сом * 100% / 40 сом = 25%
3. 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS – 100%
? мүн, ? SMS, ? МБ – 25%
250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS * 25% / 100% = 63 МБ, тармак ичинде 125 мүнөт жана 125 SMS, сырткары 1 мүнөт жана 3 SMS
Ошондо, 10 сом эсептен чыгарылып, Сизге пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттери берилет: 63 МБ, тармак ичинде 125 мүнөт жана 125 SMS, тармактан сырткары 1 мүнөт жана 3 SMS.

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 110 сомдон жогору толуктоону сунуштайбыз.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү буйрутмасы *504*1#;
Күнүмдүк пакеттерди кошуу буйрутмасы *504*0#.

Пакеттер түгөнүп калса:
Beeline KG тармак ичинде чалуулар - 1.14 сом/мүн;
КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 3 сом/мүн;
КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн;
КР ичинде SMS - 1 сом;
КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Тарифке тиешелүү топтомдорду мөөнөтүнөн мурда жаңыртуу учурунда, тарифтин абоненттик төлөмүн алууда кыйынчылыктарды болтурбоо үчүн, балансты толуктоонун алдында ар дайым телефондо мобилдик интернетти өчүрүп, учак режимин иштетүү сунушталат. Тарифке тиешелүү топтомдор берилмейинче мобилдик интернетти күйгүзбөө сунушталат. Мындай аракеттер, тарифтин негизги интернет топтому мөөнөтүнөн мурда түгөнгөн учурда, активдүү интернет сессиясын баштоодон жана «Интернет 1 Гб/1.5 Гб/2 Гб» күнүмдүк интернет топтомдору үчүн акча каражаттарын алуудан качууга мүмкүндүк берет.

Бардык пакеттердин иштөө мөөнөтү абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап - 7 күн.
Башка тарифтерге өткөндө пакеттер күйүп кетет.

Beeline Бонус лоялдуулук программасы «жаңы Билим онлайн жума» тарифинде да жеткиликтүү, башка тарифтик пландан «жаңы Билим онлайн жума» тарифине өткөндө буга чейин топтолгон упайлар сакталат.

Интернет адилеттүү колдонуу саясатынын шарттарына ылайык берилет. Компаниянын бардык абоненттери үчүн ыңгайлуу интернетке жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында трафик менен адилеттүү колдонуу саясаты - Fair Usage Policy (FUP) колдонулат, бул эӊ көп күч келген сааттарда түйүндүн ресурстарынын адилеттүү бөлүштүрүүнү билдирет. Эгерде эсептешүү мезгилинде абонент аномалдуу чоң көлөмдөгү интернет трафикти колдонуп, башка абоненттерге ыңгайсыздык жаратса, система эсептешүү мезгилинин аягына чейин интернетке кирүүнүн артыкчылыгын төмөндөтөт. Кийинки абоненттик төлөм эсептен чыгарылган күндөн тартып, ошондой эле кошумча интернет топтомдорун сатып алган учурда, абоненттин интернетке кирүү артыкчылыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Система абоненттин керектеген интернет-трафигинин көлөмүнө, базалык станциянын жүктөмүнө, күндүн убактысына жана активдүү абоненттердин санына жараша, аномалдуу чоң интернет трафиги бар абоненттерди автоматтык түрдө аныктайт. Мындай ыкманын эң башкы артыкчылыгы - түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин арасында адилеттүүлүк менен бөлүштүрүү жана мүмкүн болгон максималдуу ылдамдык менен камсыздоо.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.
Баалар бардык салыктар менен эсептелген.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.

P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.
 

https://beeline.kg/ru/aidana