Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Иштөө режими: 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 19:00, ишемби жана жекшемби - 10:00 - 18:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары

Күн сайын - 09:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж,
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Ч.Айтматова проспекти 3,
СБ "Азия Молл" 1 этаж

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Бейшеналиева көчөсү, 42 СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Иштөө режими: 09:00 - 19:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын - 09:00 - 19:00, дем алыш күн - жекшемби

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Иштөө режими: 09:00 - 18:00

Ибраимов көч.,115/1, ORDA

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Иштөө режими: 10:00 - 21:00

Ленин көчөсү, 89
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ибраимов көчөсү, 137

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 19:00, ишемби жана жекшемби - 10:00 - 18:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары

Күн сайын - 09:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж,
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Ч.Айтматова проспекти 3,
СБ "Азия Молл" 1 этаж

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Фрунзе көчөсү, 153
Ориентир: Абсолют дүкөнү

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Центральная көчөсү, 281
Ориентир: Жайыл базары

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Бейшеналиева көчөсү, 42 СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Иштөө режими: 09:00 - 19:00

Фрунзе көчөсү н/ж, СБ "Береке"

Иштөө режими: 08:30 - 17:30  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Чуй проспекти 92, ГУМ

Иштөө режими: 10:00 - 22:00

Ибраимов көчөсү, 137

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:30

Ленин көчөсү, 89
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Фрунзе көчөсү н/ж, СБ "Береке"

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Фрунзе көчөсү, 153
Ориентир: Абсолют дүкөнү

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Центральная көчөсү, 281
Ориентир: Жайыл базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ибраимов көч., 115/1, ORDA 

Ориентир: Дордой Plaza СБ жанында

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Юнусалиев көчөсү, 177/2 СБ "Beta Stores 2"

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Горький көчөсү, 27/1 СБ "Vefa"

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Донецкая көчөсү н/ж
Ориентир: Ортосай базары 

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Кожевенная көчөсү н/ж, "Дордой" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Кожевенная көчөсү н/ж, 
Ориентир: "Евразия" базары

Күн сайын дем алышсыз - 8:30 - 17:00

Чуй проспекти 92, ГУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 10:00 - 22:00

Жибек Жол проспекти СБ Аламедин Гранд
Ориентир: Аламедин б-ры

Күн сайын дем алышсыз - 10:00 - 21:00

Бейшеналиева көчөсү, 42  СБ Беш-Сары, кирүү пр. Чүй жактан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Чуй проспекти, 196
Ориентир: Ош базары

Күн сайын дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Берекет-Гранд, пр. Чүй 204, 0 этаж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Бейшеналиев көч., 42а, СБ Беш-Сары City

Күн сайын, дем алышсыз - 09:00 - 18:00

Чуй проспекти, 155, ЦУМ 1 кабат, батыш тарабы

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

ЦУМ-2:  башкы кириштин жанында

Күн сайын - 10:00 - 20:00, жекшемби жана майрам күндөрү - 10:00 - 19:00

Масалиева проспекти 10
Ориантир: Ареопаг дүкөнү

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Курманжан Датка көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Иштөө режими: 09:00 - 19:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленина көчөсү н/ж
Ориентир: Тураталы базары

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Манас көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Калинин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ош 3000 көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Камчыбеков көчөсү, 132
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Калматай көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нурматов көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сыдыков көчөсү, 3
Ориентир: Маршруттук таксилердин бекети

Иштөө режими: 09:00 - 18:00 дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленина көчөсү, 285а

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти н/ж
Ориентир: Келечек базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Навои көчөсү н/ж
Ориентир: ЦУМ 

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Масалиева проспекти 10
Ориантир: Ареопаг дүкөнү

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Курманжан Датка көчөсү 211-б
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Мамажан көч., 394, Шайит-Тепе району

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 20:00

Навои көч., 13

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Карасуу көч. 24/2, Ош базардын маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нурматов көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков көчөсү, 3
Ориентир: Маршруттук таксилердин бекети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленина көчөсү н/ж
Ориентир: Тураталы базары

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 19:00

Камчыбеков көчөсү, 132
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:30 - 19:00

Ош 3000 көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 8:00 - 18:00

Калинин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Калматай көчөсү н/ж
Ориентир: Автобекет

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, 18

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ала-Тоо көчөсү, 40
Ориентир: ЦУМ

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Дакан-Палван көчөсү н/ж

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Текебаев көчөсү н/ж (Вокзальная көчөсү)
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Гагарин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базардын маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, 83

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Кыргызстан көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк жана Бай Түшүм Банкы

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Куруучулар кичи району н/ж
Ориентир: Неман дарыканасы

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ниязалы көчөсү, 24

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сартманбеков көчөсү, 49

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Суеркулов көчөсү, 34/2

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, квартал 22
Ориентир: Нооруз базары

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, н/ж
Ориентир: Ала-Тоо супермаркети

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү 1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Чехова көчөсү 13/1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, 18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ала-Тоо көчөсү, 40
Ориентир: ЦУМ

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү, квартал 22
Ориентир: Нооруз базары

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көчөсү н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ниязалы көчөсү, 24

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Текебаев көчөсү н/ж (Вокзальная көчөсү)
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Суеркулов көчөсү, 34/2

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбеков көчөсү, 49

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Куруучулар кичи району н/ж
Ориентир: Неман дарыканасы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Кыргызстан көчөсү н/ж
Ориентир: Бакай Банк жана Бай Түшүм Банкы

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Гагарин көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар, "Айкокул" дүкөндүн маңдайында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  83

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү,  н/ж
Ориентир: Ала-Тоо супермаркети

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Арстанбап көчөсү 218

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Ленин көчөсү н\ж

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Чехова көчөсү 13/1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Ленин көчөсү 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сартманбетов көчөсү 40

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Дакан-Палван көч., 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Токтогул көч., б-н

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сыдыков Мырзакмат көч., 109

Күн сайын - 9:00 - 19:00, дем алыш күн жекшемби, тыныгуу 13:00дон 14:00го чейин

Ленин көч., н/ж

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Асаналиев көч. н/ж (Айбек базардын бет-маңдайында)

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Мамазияев көчөсү, 1

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нургазыева көчөсү н/ж
Ориентир: Салык инспекциясынын алдында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нургазыева көчөсү, 137

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Салам Бава көчөсү н/ж
Ориентир: РСК банк

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Автовокзал территориясы, көчөнүн аты жок

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Жалилов көчөсү н/ж
Ориентир: "Айыл банк" бет маңдайында

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Нургазыева көчөсү, 137

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Нургазыева көчөсү н/ж
Ориентир: Налог инспекциясынын алдында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Асаналиев көч. н/ж (Артель жана Ячейка дүкөндүн бет-маңдайында)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Жалилов көчөсү н/ж
Ориентир: Банк Кыргызстан

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Автовокзал территориясы, көчөнүн аты жок

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Салам Бава көчөсү н/ж
Ориентир: РСК банк

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Мамазияев көчөсү, 1

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Торговый а., Торговый базары, Ош-Баткен трассанын тушунда

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00, дем алыш күн - жекшемби

Базарга киргенде сол жагында

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

СБ Армада

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Сарыгулов көчөсү, 65/18

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Сарыгулов көчөсү, 65/18

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:30

А. Датка көч., 187

Күн сайын - 9:00 - 18:00, дем алыш күн жекшемби

Кара-Буура району, борбордук базардын жанында

Күн сайын - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Токтосунова көчөсү, 26

Күн сайын - 9:00 - 17:00, ишемби - 9:00 - 16:00, дем алыш күнү - жекшемби

Айылчиева көчөсү, 1/2

Иштөө режими: 09:00 - 18:00. Жекшемби: 09:00 - 16:00.

Жээналиева көчөсү, 100б

Иштөө режими: 09:00 - 18:00. Дем алыш: Жекшемби.

С. Орозбак көчөсү, 45 (СБ Чолпон)

Иштөө режими: 09:00 - 16:00. Дем алыш: Дүйшөмбү.

Матыев көчөсү, 117

Иштөө режими: 09:00 - 18:00

Токтосунова көчөсү, 26

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00, ишемби - 9:00дон 16:00го чейин, дем алыш күнү - жекшемби

С. Орозбак көчөсү, 45 (СБ Чолпон)

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

С. Орозбак көчөсү н/ж
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Жээналиева көчөсү, 100б

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Матыев көчөсү, 117
Ориентир: Борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Ленин көчөсү, 157

Дүйшөмбү - жума  09:00 - 18:00, ишенби жана жекшемби - дем алыш күн, тыныгуу - 13:00 - 14:00

Жусаев көчөсү, 127

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Советская көчөсү, 68/4

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Мамбетов көчөсү н/ж, борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Манас көчөсү н/ж, борбордук базар

Иштөө режими: 09:00 - 18:00  дем алышсыз жана тыныгуусуз.

Ленин көчөсү, 157

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 18:00

Жусаев көчөсү, 127

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Токтосунов көчөсү, 64

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Советская көчөсү, 68/4

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00 (15 июльдан баштап 15 августка чейин 9:00-21:00)

Мамбетов көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Манас көчөсү н/ж, борбордук базар

Күн сайын, дем алышсыз - 9:00 - 19:00

Назад

4 кадамдын 2 кадамы

Тариф тандоо

Бирге интернет үчүн + IVI
интернет

30 Гб

онлайн-кинотеатр IVI

10 Гб 

башка тармактарга

10 мүн

тармак ичинде чалуулар жана SMS

чектөөсүз

390 c / 4 жумага
Бирге интернет үчүн PRO+IVI
интернет

40 Гб

онлайн-кинотеатр IVI

15 Гб 

башка тармактарга

40 мүн

490 c / 4 жумага
Бирге Музыка + ivi
590 c / 4 жума
Бирге Музыка + Youtube
690 c / 4 жума
Бирге безлимит Premium
980 c / 4 жума
Бирге безлимит
интернет

Чексиз

башка тармактарга

100 мүн

чалуулар жана SMS тармак ичинде

Чектөөсүз

745 c / 4 жумага
жаңы Бирге чалуулар үчүн
башка тармактарга

50 мүн

чалуулар жана SMS тармак ичинде

Чектөөсүз

интернет күнүнө

100 Мб

225 c / 4 жумага
Gold
интернет

100 Гб

башка тармактарга

150 мүн

чалуу борборго (*611)

VIP-сурам чакырыгы

чалуулар жана SMS тармак ичинде

Чексиз

890 c / 4 жумага
???showMore???
???scrollToTop???
Бирге безлимит жума
интернет

Чексиз

башка тармактарга

60 мүн

чалуулар жана SMS тармак ичинде

Чектөөсүз

235 c / бир жумага
???showMore???
???scrollToTop???
Тандалган номер
{{ fullPhoneNumber }}
{{ price }} c • {{ category }}

4 кадамдын 3 кадамы

Алуу жолу

Байланышуу үчүн маалымат жана дарек

0
Выбрать
Выбрать
Выбрать

Жеткирүүнү иштөө режими

Заказдын суммасы кийинки баадан жогору болуу зарыл - 300 сом.

Жеткирүү кызматы 9:00 баштап 18:00 чейин, иш күндөрү, дүйшөмбү-жума иштейт.

18:00 кийин SIM-карталар кийинки күнү жеткирилет.

Beeline

Тандалган номер жана тариф

{{ fullPhoneNumber }}

{{ price }} c •

{{ category }}

edit

{{ tariffName }}

{{ tariffPrice }}

edit

Жалпы наркы

Накталай төлөө

{{ totalPrice }} c

5 кадамдын 5 кадамы

4 кадамдын 4 кадамы

Тапшырыкты тариздөө

Тапшырык маалыматтары

{{ fullPhoneNumber }}

{{ price }} c •

{{ category }}

edit

{{ tariffName }}

{{ tariffPrice }}

edit

Акысыз жеткирүү

{{ clientRegion}}, {{ clientCity }}, {{ clientStreet }}, Үй {{ clientHome }} Батир {{ clientApt }}

edit

Келишим

Онлайн каттоо

Кеңседе каттоо

Курьер аркылуу каттоо

edit

Жалпы наркы

Накталай төлөө

{{ totalPrice }} c

Оформляя заказ, вы даёте согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с правилами продажи товаров в интернет-магазине Beeline

Отправлено

Тапшырык катталды!

Биз менен болгон үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Сиз менен биздин адис байланышка чыгат. Сураныч, SIM-картаны катоо үчүн ID паспортуңузду даярдап туруңуз.

Тапшырыгыңыз 2 саатын ичинде жеткирилет.
Ошибка

Тилеке каршы, серверде кыйынчылытар болгон үчүн Сиздин маалыматыңыз бизге жөнөтүлгөн жок. Сураныч, кийинчирээк дагы бир жолу жөнөтүп көрүңүз.

Башкыга кайтуу
Келишимди түзүү

Сиз каттоону онлайн өтсөңөр болот же Beeline кеңсесинен/курьер аркылуу. Каттоо жолун танадаңыз:

https://beeline.kg/ru/aidana