Кызмат

Кара тизме

Бир номерди тизмеге киргизүү

Деньги

Абоненттик төлөм жок

0с

Кененирээк

Канча турат?

Закрыть Открыть

Абоненттик төлөм 0 сом

Бир номерди тизмеге кошуу 4,18 сом

Кантип кошуу керек?

Закрыть Открыть

Тизмеге киргизү *117#1#996ХХХХХХХХХ#

Кыргызстандын уюлдук операторлорунун номерлерин кара тизмеге киргизүү үчүн, аларды 996 же 0 менен терүү керек.

Мисалы:
*117*1*9962202323**# же *117*1*02202323**#

Эл аралык номерлер "00" же "0" аркылуу киргизилет.

Мисалы:
*117*1*00792645423**# же *117*1*0792645423**#

Кантип өчүрсө болот?

Закрыть Открыть

Өчүрүү командасы *117#0#.

Кантип колдонуу керек?

Закрыть Открыть

Номерди тизмеге киргизүү *117#1#996ХХХХХХХХХ#

Тизмеден номерди өчурүү *117#0#996ХХХХХХХХХ#

Номерди текшерүү *117#3#.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

«Кара тизмеге» кошулуучу номурлардын саны чектелбейт. «Кара тизмеге» кошулган номурлардан SMS-билдирүүлөр келе берет.

«Кара тизмеге» уюлдук, шаардык жана эл аралык дагы номурларды кошууга болот.

https://beeline.kg/ru/aidana