Кызмат

Административдик кызматтар

Мезгил ичинде детализация берүү

Акыркы 6 ай ичинде Кардар кайрылган учурда

ар бир 31 кунгө 20 сом

6 айдан ашык – 3 жылга чейин Кардар кайрылган учурда

ар бир 31 күнгө 100 сом

Номерди кайрадан катто

акысыз
Кененирээк

«Детализация» кызматын көрсөтүү шарттары

Закрыть Открыть

Өздүгүн тастыктоочу документ көрсөтүү жана формада жазуу жүзүндө Арыз түзүү керек . Абоненттин детализация алуу үчүн үчүнчү жак кайрылган учурда, кызмат көрсөтүү учурдагы жарактуу мөөнөтү бар нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн ишеним кат, детализация алуу укугун камтыган жана жеке жактын инсандыгын тастыктаган документтин катышуусунда жүргүзүлөт.

Номер боюнча детализация ал номер кардарга катталган мезгил ичинде гана берилет
Кызмат үчүн төлөнүүчү акы номердин балансынан алынат.
Эгерде, "Детализация" кызматы боюнча суратылган мезгил кардар кайрылган учурда 6 айдан азды түзсө, анда кызмат акысы ар бир 31 күн үчүн 20 сомду түзөт.
Мисалы: 10-марттан 15-апрелге чейинки мезгил ичинде детализация 40 сом турат (31 күндөн ашык мезгил)
Эгерде кызмат көрсөтүү боюнча суралган мезгил кайрылган учурда 6 айдан көп болсо, анда кызмат көрсөтүүнүн акысы ар бир 31 күн үчүн 100 сомду түзөт.
Акыркы 6 айдын ичинде Детализация Сатуу жана тейлөө кеңсесинде же Фирмалык салонуна дароо кайрылганда гана берилет, 6 айдан ашык мөөнөтү – кайрылгандан кийин 3 иш күндүн ичинде.
Эгер абонент өз арызында электрондук почтасынын дарегин көрсөтсө, детализация көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине жөнөтүлөт. 
Белгилүү бир мезгил үчүн детализация абоненттин тийиштүү арызынын негизинде жана анын байланыш кызматтарын колдонуу мезгили боюнча гана бир жолу көрсөтүлөт. 

«Номерди кайрадан катто» кызматын көрсөтүү шарттары

Закрыть Открыть

Номерди башка адамга кайрадан каттого, төмөнкү документтерди көрсөтүшүңүз керек:
- өткөрүп берүүчүнүн инсандыгын (1-тарап) өздүгүн тастыктоочу документ
- номерди кайрадан каттоого арыз 
- кабыл алып жаткан адамдын (2-тарап) өздүгүн тастыктоочу документ
 

Номерди кайрадан катто Beeline Сатуу жана тейлөө кеңселеринде аткарылат.

Закрыть Открыть

Эгерде кайра каттоонун катышуучулары бир эле учурда кенседе боло алышпаса, анда 1-Тарап арыз түзөт. Кайра чыгаруу 2-Тараптын арызы боюнча мүмкүн (абонент өздүгүн тастыктоочу документти көрсөтүшү керек жана арызды толтурушу керек) 1. Тараптын арызы берилген күндөн тартып 30 күндүн ичинде, 1-Тараптын арызы жокко чыгарылат (жараксыз болуп калат).

https://beeline.kg/ru/aidana