Архивдүү тариф

Сүйлө+

Чектөөсүз

чалуулар жана SMS тармак ичинде

10 мүн

Орусия, Өзбекистан, Казахстан, Таджикистанга

4 Гб

интернет үчүн

1 ГБ

Wi-Fi таратууга

10 мүн

Башка тармактарга

WhatsApp

Чектөөсүз

80 с / бир жумага

Кененирээк

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгер баланста жумалык абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1.    15 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 15 сом алынып, күнүмдүк 200 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2.    15 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 200 МБ күнүнө 15 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 9 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1. 15 сом – 100%
     9 сом – ?
     9 сом * 100% / 15 сом = 60%

2. 500 мүн, 500 SMS, 200 МБ – 100%
     ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
     500 мүн, 500 SMS, 200 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 120 МБ

Ошондо, 9 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 120 МБ.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Beeline тармак ичинде чалуулар (абоненттик төлөм алынбаса) - 1.14 сом/мүн
Орусияга, Өзбекистанга, Казахстанга и Таджикистанга (пакеттер түгөнгөндөн кийин) чалуулар - 6.26 сом/мүн
Грузияга, Арменияга, Украинага, Беларусияга, Молдовага, Туркменистанга, Туркияга, Китайга чалуулар - 6.26 сом/мүн
Башка эл аралык багыттарга - прайс-баракчага ылайык
КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 5.11 сом/мүн
КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн
КР ичинде SMS - 1.14 сом

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Топтомдордун иштөө мөөнөтү – 7 сутка.

Бул тарифте пакеттерден тышкары (тариф боюнча же башка кошумча интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

Топтомдун калдыгын текшерүү командасы *604#.

Чалууларды тарифтөө кадамы – 10 сек.

Интернетти тарифтөө кадамы – 100 Кб.

Эл аралык чалууларды тарифтөө кадамы – мүнөтүнө.

Бардык баалар КНС жана СС эске алуу менен көрсөтүлгөн.

Beeline Бонус лоялдуулук программасы «Сүйлө+» тарифинде да жеткиликтүү, башка тарифтик пландан «Сүйлө+» тарифине өткөндө буга чейин топтолгон упайлар сакталат.

P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

https://beeline.kg/ru/aidana