Cүйлө 70+

04.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эми 2 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет жана тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS-терге жумасына 80 сомго ээ болуңуз. 04.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сүйлө Pro» болуп өзгөрүлөт. Тарифтик планда түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жеткиликтүү эмес болот.

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 80 сомдон жогору толуктоо зарыл.

https://beeline.kg/ru/aidana