Пландык жумуштар тууралуу 26.04.22 01:00-05:00

Пландык түнкү иштер тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу кийинки кыйынчылыктар каралышы мүмкүн:

- USSD командаларын колдонуусунда;
- тарифтерди өзгөртүүсүндө;
- Balance.kg-деги абоненттин профил болүмүндө;
- төлөмдөрдү өткөрүүсүндө;
- кызматтарды кошуу/өчурүүсүндө;
- детализацияны көрүүсундө;

Иштердин жүргүзүлүү убактысы: 26.04.2022 01:00-05:00

https://beeline.kg/ru/aidana