Пландык жумуштар тууралуу 29.07.2021 00:00 - 06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу Ысык - Кол облусу жана Туштук региондору боюнча интернет сервисинин иштоосундо кыйынчылыктар байкалышы мумкун.

Иштердин жүргүзүлүү убактысы:
29.07.2021 00:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana