Кээ бир тарифтик пландардагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат

22.03.2021-ж. тарта «Старт», «Начало», «Супер Укмуш +» жана «Бир сомдук» тарифтик пландарына өзгөрүүлөр киргизилет.

Сизди 22.03.2021-ж. тарта «Бир сомдук» тарифтеги өзгөрүүлөр жөнүндө маалымдайбыз.
Тарифтин аталышы «Бир сомдук»-тан «Беш сомдук»-ка өзгөрүлөт.
Күнүмдүк абоненттик төлөм 5 сомду түзөт, ал үчүн тармак ичинде 2 эсе көп мүнөттөр жана көбүрөөк мегабайттар берилет: күнүнө бөлүнбөгөн 500 МБ жана тармак ичинде чалууларга 100 мүнөт. 
Ошондой эле, КР-нын башка мобилдик тармактарына бир мүнөт чалуунун баасы 3 сомго чейин төмөндөйт.
Тарифтин калган шарттары өзгөрүүсүз калат.

Сизди 22.03.2021-ж. тарта «Супер Укмуш +» тарифтеги өзгөрүүлөр жөнүндө маалымдайбыз.
Тармак ичинде чалууну жүргүзүүдө 5 сом алынат жана тармак ичинде 10 мүнөт берилет, ошондой эле тармак ичинде SMS-билдирүү жөнөтүлсө 5 сом алынат жана 10 SMS тармак ичинде берилет. Тармак ичинде 10 мүнөт жана 10 SMS учурдагы күндүн аягына чейин берилет. Акы түйүн ичинде чалуу же SMS-билдирүү жөнөтүү күндөрү гана алынат, ал эми баланста 5 сомдон аз калса же тармак ичинде берилген 10 мүнөт/10 SMS түгөнсө, анда тарификация тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
Ошондой эле, 15-мүнөттөн кийин тармак ичинде чексиз чалууларды жана SMS-билдирүүлөрдү берүү шарттары жеткиликтүү болбойт.
Тарифтин калган шарттары өзгөрүүсүз калат.

Сизди 22.03.2021-ж. тарта «Старт» тарифтеги өзгөрүүлөр жөнүндө маалымдайбыз.
Тарифке өтүү жабык болот.
Тармак ичинде чалууну жүргүзүүдө 5 сом алынат жана тармак ичинде 10 мүнөт берилет, ошондой эле тармак ичинде SMS-билдирүү жөнөтүлсө 5 сом алынат жана 10 SMS тармак ичинде берилет. Тармак ичинде 10 мүнөт жана 10 SMS учурдагы күндүн аягына чейин берилет. Акы түйүн ичинде чалуу же SMS-билдирүү жөнөтүү күндөрү гана алынат, ал эми баланста 5 сомдон аз калса же тармак ичинде берилген 10 мүнөт/10 SMS түгөнсө, анда тарификация тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
Тармак ичиндеги 5 сомго 10 мүнөт жана 5 сомго 10 SMS алууну *454*0# буйругу аркылуу өчүрүү мүмкүн. Кайра кошуу: *454*1#.
Тарифтин калган шарттары өзгөрүүсүз калат.

Сизди 22.03.2021-ж. тарта «Начало» тарифтеги өзгөрүүлөр жөнүндө маалымдайбыз.
Тарифке өтүү жабык болот.
Тармак ичинде чалууну жүргүзүүдө 5 сом алынат жана тармак ичинде 10 мүнөт берилет, ошондой эле тармак ичинде SMS-билдирүү жөнөтүлсө 5 сом алынат жана 10 SMS тармак ичинде берилет. Тармак ичинде 10 мүнөт жана 10 SMS учурдагы күндүн аягына чейин берилет. Акы түйүн ичинде чалуу же SMS-билдирүү жөнөтүү күндөрү гана алынат, ал эми баланста 5 сомдон аз калса же тармак ичинде берилген 10 мүнөт/10 SMS түгөнсө, анда тарификация тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
Тармак ичиндеги 5 сомго 10 мүнөт жана 5 сомго 10 SMS алууну *454*0# буйругу аркылуу өчүрүү мүмкүн. Кайра кошуу: *454*1#.
Тарифтин калган шарттары өзгөрүүсүз калат.
 

https://beeline.kg/ru/aidana