«Түнкү нөл» кызматтын шарттарынын өзгөрүшү тууралуу маалымат

01. 06. 2020-жылдан тарта, "Ночной ноль" кызматынын шарттарынын өзгөрө тургандыгы жөнүндө кабарлайбыз.
01. 06. 2020-жылга чейинки шарттар:
- 00:00дөн 02:00гө чейин, интернеттин ылдамдыгы 1 Мбит/сек чейин.
- Күн сайын 00:00дөн 06:00гө чейин, тармак ичиндеги чексиз үн жана видео чалуулар, чексиз интернет берилет.
Жаңы шарттар:      
- Күн сайын 01:00дөн 07:00гө чейин, ылдамдыгы чектелбеген чексиз интернет жана тармак ичиндеги чексиз үн жана видео чалуулар берилет.
Калган шарттар өзгөрбөйт.

https://beeline.kg/ru/aidana