Beeline заманбап чыгармачылык менен таанышууга жана музыкалык искусствону өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет

2022-жылдын башталышынан бери Beeline Кыргызстан CURLTAI лейбли жана ILGERI мультимедиа долбоору менен бирге ата мекендик искусствону, жаш башталгыч артисттердин жана музыканттардын заманбап чыгармачылыгын өнүктүрдү жана жайылтты.

Бул долбоордун алкагында Beeline кыргызстандыктарды ар кандай аянтчаларда чогулткан: 

- Көргөзмөдө тарыхый окуялар жана заманбап тенденциялар жөнүндө ондогон чеберлердин эмгектери чогултулган.
Beeline көптөгөн жарандарга республиканын байлыгы, маданияты жана искусствосу менен таанышууга мүмкүнчүлүк берди, ошондой эле сүрөтчүлөр жана скульпторлор көптөгөн адамдарга өз эмгектерин көрсөтүштү, алардын баа жеткис талантын билдиришти.

- Beeline компаниясынын CURLTAI менен кызматташтыгы дагы лейблдин артисттерине чоң аудиторияны багындырууга жана YouTube каналындагы көптөгөн көрүүлөргө жетүүгө жардам берди.
Буга мисалдардын бири Jax 02.14 артистинин «Ким билет?» ыры болуп калды, ал кыска убакытта эл арасында жана социалдык тармактарда кеңири тарады.

Долбоордун жүрүшүндө Beeline үзгүлтүксүз иш-чара жөнүндө кеңири коомчулукка маалымат берип турду, бул жаш артисттерге чыгармачылыгын өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүн берди.

Сизге кам көрүү менен, Beeline!

https://beeline.kg/ru/aidana