Кээ бир тарифтик пландардын аталышын өзгөртүү жөнүндө

Урматтуу абонент, 2022-жылдын 9-сентябрынан тарта, төмөнкү тарифтердин аталыштары өзгөртүлө тургандыгы жөнүндө маалымдайбыз:

- «Бирге Чексиздик Premium» тарифи «Чексиздик +» деп аталат;
- «Platinum» тарифи «Чексиздик Platinum» деп аталат.
Калган тарифтердин аталыштары өзгөрүүсүз калат.

https://beeline.kg/ru/aidana