Конференц связь

SIP-trunk

SIP-trunk кызматы телефон номурларынын каалаган санын колдонуу менен бир кабелге эки жана андан ашык телефон линияларын IP тармагы аркылуу кошууга мүмкүнчүлүк берет

Конференц связь
Подключение
Бир номерди кошуу баасы
2,500 сом
Обратный звонок
Бир SIP линия үчүн абоненттик төлөм
200 сом/ай
Книга
Башка дарекке көчкөндө номурларды сактап калуу мүмкүнчүлүгү (жаңы даректе кызмат көрсөтүүгө техникалык мүмкүнчүлүк бар болгон учурда)
Аналогдук жана IP-телефон аппараттарын кошуу мүмкүнчүлүгү
Смартфон
Номурлардын санын тез көбөйтүү/азайтуу мүмкүнчүлүгү
Ок!
Сиздин кеңсеге телефон линиялары кошулбаган учурда дагы кызматты көрсөтүү мүмкүнчүлүгү
Другое
Кызматтын өзгөчөлүгү – кошуп алган учурда зарыл сандагы линияларды тандап алуу мүмкүнчүлүгү.
beeline logo https://beeline.kg/ru/aidana