close
Мой Beeline

Мой Beeline

Google Play-ден жаңы версиясын жүктөп алыңыз

close
Мой Beeline

Мой Beeline

Sky Mobile

Оценка

Акысыз - App Store-до

Бирге тарифтеринин линейкасы!

Жалпы үй-бүлө үчүн тарифтер!

4 жумага
Бир жумага

Бирге интернет үчүн

345 сом/4 жумага

Интернет жана чалуулар

35 Гб

20 мүн

+ чет өлкөгө

башка тармактарга + чет өлкөгө

Бирге чексиз

650 сом/4 жумага

Интернет жана чалуулар

Чексиз интернет

Чесиз

Beeline ичинде

50 мүн

Башка тармактарга

башка тармактарга

Бирге чалуулар үчүн

210 сом/4 жумага

Чалуулар

Чексиз

Beeline ичинде

Beeline ичинде

25 мүн

Башка тармактарга

башка тармактарга

350 МБ

Интернет

Интернет

Бирге интернет үчүн

120 сом/бир жумага

10 ГБ

5 мүн

Башка тармактарга

башка тармактарга

Бирге чексиз

195 сом/бир жумага

Чексиз интернет

Чексиз

Beeline ичинде

30 мүн

Башка тармактарга

башка тармактарга

Бирге чалуулар үчүн

80 сом/бир жумага

Чексиз

Beeline ичинде

Beeline ичинде

200 МБ

Интернет

Интернет

10 мүн

Башка тармактарга

башка тармактарга

Beeline

Сиз үчүн көптөгөн сунуштар!

Закрыть

Тарифтерди мурункуданда тезирээк кошуңуз!

Тарифти кошуу үчүн команда командасын териңиз

https://beeline.kg/ru/aidana