«Викторинанын» элементтерин камтыган Акцияны өткөрүү Эрежелери

(12.10.2021-жылы күчүнө кирүүчү 22.10.2021-жылдагы өзгөртүүлөр редакциясында)

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул «Викторинанын» элементтерин камтыган Акцияны өткөрүү Эрежелери (мындан ары «Эрежелер»), Акцияны өткөрүү жана «Викторина» Кызматынын шарттары менен тартибин, анын ичинде упайларды топтоо эрежелери, байгелердин түрлөрү, өткөрүү мөөнөтү, жеңүүчүлөрдү аныктоо жана аларга байгелерди тапшыруу тартибин, ошондой эле Акциянын башка олуттуу шарттарын аныктайт. Акция жана «Викторина» тейлөө Кызматы - бул демилге жаратуучу лотерея же кумар оюну катары эсептелбегендиктен, аларды өткөрүүдө «Лотереялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптары колдонулбайт.

1.2. Ушул Эрежелерде колдонулган терминдер жана аныктамалар:

«Викторинанын» элементтерин камтыган акция - бул абоненттер «Викторина» Кызматына кошулгандыгы, ошондой эле ушул Эрежелерде каралган айрым тарифтик пландар жана башка аракеттер үчүн абоненттик төлөмдү төлөгөндүгү үчүн упай топтой турган акция. Бардык иш-чаралар боюнча упайлар катышуучулардын рейтингин түзөт, ага ылайык байгелердин жеңүүчүлөрү аныкталат.

«Викторина» – бул SMS билдирүүлөр же «Mенин Билайн» тиркемеси аркылуу суроолорго туура жана тез жоопторду камсыз кылуу аркылуу абоненттерге ар кандай тармактар боюнча билимин текшерүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү, «Скай Мобайл» ЖЧКсы тарабынан абоненттерге сунушталуучу кызмат. «Викторина» Кызматына кошулуу абоненттин жеке демилгеси боюнча жүргүзүлөт.

Оператор – 720021, Бишкек ш., Ибраимов көчөсү, 115 дарегинде жайгашкан, абоненттерге уюлдук байланыш жана башка кошумча кызматтарды көрсөтүүчү «Скай Мобайл» жоопкерчилиги чектелген коому (лицензиялары № 15-1420-КР, № 16-1526-КР, № 16-1527-КР, № 14-1102-КР, № 14-1125-КР, № 16-0089 -KР жана № 20- 0388-KР).

Провайдер – 2323 кыска номерин жана «Mенин Билайн» тиркемесин колдонуу аркылуу Оператордун байланыш тармагын камтуу аймагындагы «Викторина» Кызматынын өнүгүүсүн, техникалык жактан камсыз болушун жана иштешин камсыз кылган, ошондой эле Акциянын жеңүүчүлөрүнө байгелерди сатып алуу жана тапшыруу үчүн жооптуу болгон Бишкек ш., Абдрахманов көч, 129-үй, 17-кв. дарегинде жайгашкан «INTECH-KG» (ИНТЕК КЕЙ ДЖИ) жоопкерчилиги чектелген коому (2014-жылдын 14-ноябрындагы № 14-1114-КР ГАС лицензиясы).

Абонент – алдын-ала төлөө тартибине ылайык, уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишим түзүлгөн, аталган максаттар үчүн Абоненттик номери ыйгарылган Оператордун байланыш кызматтарын керектөөчү болуп саналган жеке жак.

Абоненттик номер – Оператор менен Абоненттин ортосунда уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү келишимине ылайык кызматтарды колдонуучу Абонентке ыйгарылган телефон номери.

1.3. Ушул Эрежелер Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесине ылайык коомдук оферт катары таанылат. Абонент тарабынан акцепт учуру (кабыл алуу) катары ушул Эрежелердин жана Абоненттин ушул Эрежелерге кошулуу учуру эсептелет. Абонентке жана “Викторина” Кызматына жазылуу үчүн Абонентти туташтыруу.

1.4. Эрежелердин учурдагы нускасы Абонентке Акцияга катышууга багытталган иш-аракеттерди жасаардан мурун сөзсүз карап чыгууга шарт түзүү максатында https://beeline.kg/,2323.beeline.kg сайтында жана "Мой Beeline" тиркемесинде жайгаштырылган.

1.5. Өзгөртүүлөр/толуктоолор күчүнө киргенге чейин 10 (он) күн мурун, Акциянын тиешелүү баскычынын мөөнөтүнүн биринчи жарымынан кечиктирбестен, Оператор жана Провайдер ушул Эрежелердин 1.4. пунктунда көрсөтүлгөн ушул эрежелердин жаңы редакциясын порталдарда жайгаштыруу менен ушул Эрежелерди өзгөртүү жана/же толуктоо укугун өзүнө калтырат.

Ушул Эрежелерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген учурда, Абоненттин Акциянын шарттарына ылайык ар бир кийинки демилгеси тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду кабыл алуу жана Абоненттин учурдагы редакция менен таанышкандыгын жетиштүү тастыктоо болуп саналат.

1.6 Абонент учурдагы редакция менен таанышуу үчүн Эрежелерди дайыма карап чыгууга милдеттенет жана бул иш-аракетти аткарбоонун кесепеттери үчүн жоопкерчиликти кабыл алат. Абонент ушул Эрежелердин шарттары менен таанышып чыккандыгын, алар түшүнүктүү жана эрежелер менен макул экендигин, эч бир четтетүүлөр жана чектөөлөрсүз кошулуу шарттарында Эрежелердин бардык шарттарын толуктоосуз жана шартсыз кабыл алууга жана ошондой эле Оператордун тарифтерине ылайык "Викторина" Кызматына кошулгандыгы үчүн абоненттик төлөмдү төлөөгө макулдугун билдирет.

Абонент Кызматтын шарттарына жана Акцияга катышууга байланыштуу SMS-билдирүүлөрдү, Push-билдирүүлөрдү, чалууларды кабыл алууга макулдугун берет.

1.7. Ушул Эрежелерди Кабыл алуу менен, Абонент анын инсандыгын күбөлөндүргөн документине ылайык жекелештирилген жана катталган, Оператор менен уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү боюнча келишим түзгөн адам экендигин тастыктайт.

1.8. Эгерде Катышуучу байгеге ээ болуу максатында Акцияга катышуу үчүн чоң суммадагы акчаны өз алдынча жумшоону чечсе, Оператор жана Провайдер эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Акцияга катышуу Катышуучулардын жеке ыктыярдуулук принцибине негизделген.

2. Бардык баскычтарды эсепке алуу менен Акциянын жалпы мөөнөтү

Жеңүүчүлөргө байге тапшыруу убактысын кошпогондо, 2021-жылдын 3-августунан 2021-жылдын 20-декабрына чейин.

3. Катышуучуларга коюлган талаптар жана Акцияга катышуу шарттары

3.1. 18 жашка толгон, Оператордун Абоненти болгон, Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар жана Акцияга катышуу үчүн зарыл шарттарды аткарган жөндөмдүү жеке адам акциянын Катышуучусу боло алат.

3.2. Провайдердин, Оператордун кызматкерлери жана өкүлдөрү, ошондой эле кызматкерлердин жакын туугандары жана жубайлары, аталган компаниялардын өкүлдөрү Акцияга катыша алышпайт жана бул шартка жараша сыйлыктын ээси деп таанылышы мүмкүн эмес.

3.3. Акциянын катышуучусу болуу үчүн, Абонент ушул Эрежелердин 3.4.-пунктунун шарттарына ылайык, «Викторина» Кызматына жазылуусу жана «Викторинага» катышуунун күнүмдүк чыгымын күнүнө 7 (жети) сом өлчөмүндө төлөп туруусу шарт (баа КНСти жана СаСты эске алуу менен көрсөтүлгөн).

3.4. Жазылуу ыкмалары:

1. *2323 # USSD буйругу

2. 2323 номерине GO текстин камтыган SMS жөнөтүү.

3. Көңүл ачуу кызматтары бөлүмүндө «Мой Beeline» тиркемесин колдонуп туташуу.

3.5. "Викторина" Кызматына кошулуу Акцияга катышуу үчүн зарыл шарт болуп саналат.

3.6. Күн сайын Абонентке 4 (төрт) жооп тандоосу менен 5 (беш) суроого жооп берүү мүмкүнчүлүгү берилет.

12.09.2021-жылдан баштап:

3.7. Акциянын катышуучулары үчүн күн сайын кошумча суроолор топтому жеткиликтүү (бирок биринчи 5 (беш) негизги суроого жооп бергенден кийин гана). Бир күндүн ичинде берилүүчү топтомдордун саны боюнча чектөө жок.

5 (беш) суроодон турган бир кошумча топтомдун баасы – 7 (жети) сом (КНС жана сатуу салыгын эске алуу менен көрсөтүлгөн).

Кошумча суроолор топтомун алүу жолдору:

1. *2323#23# USSD буйругу;

2. 2323 номерине SMS - GO1;

3. Мой Beeline тиркемеси аркылуу (5 (беш) негизги суроонун баарына жооп бергенден кийин).

Кошумча суроолор топтому алынган учурда, төмөнкү эрежелер боюнча 3.9. пунктунда көрсөтүлгөн кыйытмалардын (подсказки) саны көбөйбөйт.

Эгер күн ичинде 5 негизги суроого жооп берүү үчүн кыйытма колдонулган эмес болсо, анда аны кошумча топтомдогу суроолорго жооп берүү үчүн колдонуу мүмкүн.

(Кошумча суроолор топтому опциясы абоненттер үчүн 12.09.2021-жылга чейин жеткиликтүү)

3.8. Супер оюн:

Акциянын үчүнчү этабында Катышуучулар Супер оюнга катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Оюн күнү (Супер Оюн өткөрүлгөн күнү) жок дегенде бир суроого жооп берген Катышууларга ар шейшемби, бейшемби жана ишемби күндөрү 2323 кыска номеринен Супер Оюнга катышууга чакыруу жөнөтүлөт.
Супер оюнга катышуу 15:00дөн 20:00гө чейин болот.

Катышуу ыкмасы:

Супер оюнга оюн күнү (Супер оюн өткөрүлгөн күнү) жок дегенде бир суроого жооп берген викторина кызматынын ар бир катышуучусу катыша алат. Супер оюн 5 (беш) этапта ойнотулат. Супер-оюндун ар бир этабына кошумча катышуу баасы 30 (отуз) сомду түзөт (баасы КНСти жана сатуудан түшкөн салыкты кошо көрсөтүлгөн). Супер-оюнга чакыруу алгандан кийин, ага катышууну активдештирүү үчүн, катышуучу "да" / "yes" / "ооба" деген сөз менен жооп жөнөтүү керек. Абонент чакыруу SMSне жооп бериши керек жана ошону менен чакыруу жөнөтүлгөн күнү саат 20:00дөн кечиктирбестен Супер-оюнга кошулуусу керек, 20:00дөн кийин Супер-оюндун суроолору жана баллдары жеткиликтүү болбойт. Катышууга кошулгандан кийин, биринчи суроо 232 номеринен SMS форматында жөнөтүлөт. Ушул эрежелердин 3.7 -пунктунда көрсөтүлгөн суроолордун кошумча пакеттерин сатып алуу Супер оюнда жок. Бул Эрежелердин 3.9 -пунктунда сүрөттөлгөн 50/50 кыйытманы колдонуу Супер оюнда жок. (Супер-оюн опциясы 22.10.2021-жылдан баштап абоненттер үчүн жеткиликтүү)

3.9. Катышуучу бир оюн күнү ичинде бир жолу колдонула турган бир жардамга ээ болот:

• 50/50 - эки туура эмес жооп алынып салынат.

3.10. «Викторина» кызматында туура жооптор үчүн упайларды чогултуу максатында негизги жана кошумча суроолорду алуу, маалыматтык, жарнамалык мүнөздөгү SMS билдирүүлөрдү жөнөтүү Акциянын тиешелүү этабы күн сайын саат 09:30да башталат жана 23:29:59да аяктайт (пункттун редакциясына болгон өзгөртүү 12.09.2021-жылы күчүнө кирет).
Катышуучу каалаган убакта топтолгон упайлардын санын жана рейтингдеги ордун «Мой Beeline» тиркемесинен же 2323 кыска номерине "ТОП" тексти менен SMS жөнөтүү аркылуу биле алат (SMSте келген жоопто катышуучунун катышуучулардын рейтингиндеги орду жана упайларынын саны көрсөтүлөт)

3.11. Катышуучулар төмөнкүлөрдү колдонбоого же колдонууга аракет кылбоого милдеттүү болууга макулдугун беришет.

• абоненттик шаймандан (Оператордун SIM картасы бар уюлдук телефондон) тышкары бардык жабдууларды;

• мыйзамсыз же ушул Эрежелерге туура келбеген ар кандай жолдор менен, ошондой эле Оператор жана Провайдер тарабынан иштелип чыккан программалык камсыздоо программасына хакерлик программаны бузуу, программа кодун бурмалоо же вирус, зыяндуу программаларды киргизүү менен, ошондой эле алдамчылык же зыяндуу ыкмалар менен, зыяндуу код же зыяндуу маалыматтар, же Оператордун жана/же Провайдердин тутумдарынын коопсуздугуна жана бүтүндүгүнө коркунуч келтирүүчү же коркунуч туудурган башка жол менен;

• Оператордун жана Провайдердин программалык тутумдарына зыян келтирүүчү, блоктогон же алардын иштешин чектеген, же тутумдарга уруксатсыз жетүүнү жеңилдеткен же башка Катышуучуларга тоскоолдуктарды жаратуучу ар кандай автоматташтырылган каражаттарды же башка ыкмаларды;

• кайсы бир Катышуучудан же Оператордун жана/же Провайдердин тутумдарынан алынган маалыматтарды же жеке маалыматтарды чогултууга, чыгарып алууга же структуралаштырууга;

• "Викторинаны" документтештирүү үчүн Оператор жана Провайдер колдонгон техникалык тутумдун маалыматтарына ылайык аныкталуучу "Викторинага" катышуу процессин автоматташтыруунун башка ыкмалары жана каражаттарды (логолор) (Катышуучунун катышуу процесси автоматташтырылгандыгынын кыйыр тастыктоосу катары төмөнкүдөй белгилер кызмат кылышы мүмкүн: Катышуучу тарабынан берилген суроого 10 секундадан кем эмес убакыттын ичинде жооп жөнөтүүлүүсү; суроолорго берилген жооптордун жыштыгында аныкталган мыйзам ченемдүүлүктөр, анын ичинде Катышуучу жоопторду белглүү бир аралыкта жөнөтүп туруусу жана башка мыйзам ченемдүүлүктөр;

• ар кандай коммерциялык багыттагы иш-аракеттерди жүргүзүүгө.

3.12. Катышуучуларга Оператордун, Провайдердин жана үчүнчү жактардын интеллектуалдык менчик жана чектеш укуктарын бузууга тыюу салынат.

3.13. Ушул Эрежелердин 3.11-пунктунда көрсөтүлгөн талаптар Абоненттер тарабынан бузулган учурда, Катышуучу Провайдер менен Оператор гана эмес, Акциянын башка Катышуучулары жана ошондой эле айрым мыйзам бузуулардын натыйжасында келтирилген чыгымдардын ордун толтуруу боюнча талаптарын билдире алган башка үчүнчү жактар тарабынан да мыйзамдуу жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Оператор жана Провайдер ак ниеттүүлүк менен туура иш алып баруунун негизинде, Акциянын Катышуучулары ушул Эрежелердин талаптарын, анын ичинде программалык камсыздоону жана маалыматтык коопсуздук саясатын сактагандыгын аныкташат, ошондуктан кандайдыр бир чараларды көрүүдөн мурун өз каалоосу боюнча Катышуучудан кошумча маалыматтарды жана башка иш-аракеттерди талап кылууга укуктуу.

3.14. “Викторина” кызматына кошулган Абоненттин номерин Оператордун "Номер тандоо" кызматы аркылуу алмаштырганда, Катышуучунун профили топтолгон упайлары менен бирге жаңы Абоненттик номерге которулат.

3.15. Жазылууну өчүрүү жана "Викторинага" катышуудан баш тартуу үчүн, *2323*0# USSD буйругун терип же 2323 кыска номерине "СТОП" / "STOP" / "stop" тексти менен SMS жөнөтүү керек. "Викторина" Кызматынан чыкканда байге ээси аныкталып, байге ойнотуунун жыйынтыгы чыгарылган кезде “Викторина” Кызматына жигердүү жазылуу шарттын аткарса, Катышуучунун профили өчүрүлбөйт жана ажыратуу убактысына чейин Катышуучу топтогон бардык упайлар Активдин тиешелүү баскычынын учурдагы фазасына катышуу үчүн жеткиликтүү болот.

4. Упай топтоонун эрежелери жана шарттары

4.1. Упайлар берилүүчү иш-чаралардын тизмеси:

Иш-чара Упайлардын саны Эскертүү
Тарифтик пландар үчүн абоненттик төлөмдөрдү төлөө
Включай интернет 50 125 21.10.2021 чейин: көрсөтүлгөн упайлар тарифтик планга ылайык абоненттик төлөмдүн ар бир алынуу фактысы үчүн берилет (бул учурда оператор тарабынан мүнөт пакети, SMS жана ГБ, ошондой эле башка кызматтар абоненттин тарифтик планынын шарттары боюнча чегерилет), ошондой эле *2200# буйругу аркылуу топтомдорду жаңыртуу фактылары үчүн берилет.
22.10.2021 баштап: көрсөтүлгөн упайлар күнүнө тарифтик планга ылайык абоненттик төлөмдү алуунун 3 фактысы үчүн берилет (бул учурда оператор тарабынан мүнөт пакети, SMS жана ГБ, ошондой эле башка кызматтар
Жаңы Включай звонки жума 200
Включай звонки (70) 200
Включай интернет 60 200
Просто мини 200
Салам 200
Суйлө + 200
Суйлө S 200
Сенин тандооң S 200
Сенин тандооң S Pro 200
Бирге чалуулар үчүн жума 250
Включай больше жума 250
Включай интернет регион жума 250
жаңы Билим онлайн жума 250
Можно всё 2.0 250
Просто 250
Секретный + 250
Суйлө PRO 250
Сенин тандооң M 250
Бирге интернет үчүн жума 375
Включай звонки (130) 375
Включай интернет жума 375
Включай интернет 145 375
Жаңы Бирге интернет үчүн жума 375
Жаңы Включай интернет жума 375
Жаңы Включай больше жума 500
Жаңы Включай звонки 500
Включай звонки (150) 500
Включай интернет 165 500
Включай интернет 240 500
жаңы Бирге чалуулар үчүн жума 500
Сенин тандооң L 500
Сенин тандооң L Pro 500
Бирге безлимит жума 625
Жаңы Включай больше 625
Включай интернет 245 625
Включай интернет 280 625
Включай звонки 295 800
Мугалим Онлайн 800
Жаны Включай интернет регион жума 800
Билим онлайн 800
Бирге чалуулар үчүн 800
Бирге интернет үчүн регион 800
Акционный пакет Включай звонки 295 800
Включай интернет 800
Включай интернет регион 800
Включай интернет регион + 800
Жаңы Билим онлайн 800
жаңы Мугалим онлайн 800
Бирге интернет үчүн 1000
Включай звонки (395) 1000
Включай интернет + 1000
Жаңы Включай интернет 1000
Просто больше 1000
Включай больше 1500
Включай интернет 480 1500
Бирге безлимит 2000
Включай интернет 690 2000
Жаңы Включай Больше 2000
Өзгөчө 2000
Gold 2500
Platinum 2500
Включай интернет 990 2500
Жаңы Бирге интернет үчүн регион 3000
Бирге интернет үчүн + IVI 3000
Бирге интернет үчүн PRO+IVI 3000
жаңы Бирге чалуулар үчүн 3000
«Мой Beeline» тиркемесин орнотуу 250 Эгерде тиркеме биринчи жолу 04.04.2020 дан баштап орнотулган болсо, упайлар бир жолку негизде берилет
«Мой Beeline» тиркемеси аркылуу IVI кызматына кошулуу 150 Упайлар Викторинага катталып, алгач кошулганда бир жолку негизде берилет
IVI кызматы үчүн Абоненттик төлөмдү төлөө 200 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
Megogo кызматы үчүн Абоненттик төлөмдү төлөө 300 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
«Мой Beeline» тиркемеси аркылуу Megogo кызматын туташтыруу 150 Упайлар Викторинага катталып, алгач кошулганда бир жолку негизде берилет
Beeline оюндар 210 кызматы үчүн Абоненттик төлөмдү төлөө 200 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
Beeline оюндар 210 кызматын «Мой Beeline» тиркемеси аркылуу туташтыруу 150 Упайлар Викторинага катталып, алгач кошулганда бир жолку негизде берилет
«Мой Beeline» тиркемесине жумасына кеминде 1 жолу кирүү 100 Упайлар, Викторинага катталгандан кийин «Мой Beeline» тиркемесине биринчи жолу кирген учурда берилет. Көрсөтүлгөн окуя үчүн кийинки упайлар 7 календардык күндөн кийин, тиркемеге көрсөтүлгөн мезгил ичинде кирген учурда берилет.
«Мой Beeline» тиркемеси аркылуу тарифтик планды сунушталган тарифтик планга өзгөртүү 100  
«Retail packages» кошумча интернет пакети үчүн төлөм 10 ГБ 100 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
«Retail packages» кошумча интернет пакети үчүн төлөм 15ГБ 150 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
«Retail packages» кошумча интернет пакети үчүн төлөм 20 ГБ 200 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
Кыргыз Республикасынын башка уюлдук операторлорунун тармактарына чалуулар үчүн мүнөттөрдүн кошумча пакети үчүн төлөө 30 мүнөт 100 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
Кыргыз Республикасынын башка уюлдук операторлорунун тармактарына чалуулар үчүн мүнөттөрдүн кошумча пакети үчүн төлөө 60 мүнөт 200 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнө кызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) алынуусу үчүн берилет.
Жаңы SIM картаны кошууда тарифтик планга ылайык, абоненттик төлөм биринчи жолу алынып салгандыгы үчүн 300 11.09.2021-жылга чейин жарактуу:
SMS келгенден кийин 3 календардык күндүн ичинде каты-шуучунун «Виктори-на» Кызматына жазы-луу аркылуу актив-дештирилүүчү ко-шумча 300 упайын чегерүү.
12.09.2021-жылдан баштап:
SMS келгенден кийин 10 календардык күндүн ичинде каты-шуучунун «Викторина» Кызматына жазы-луу аркылуу актив-дештирилүүчү ко-шумча 300 упайын чегерүү.
Номерди калыбына келтирүүдө 300 11.09.2021-жылга чейин жарактуу:
SMS келгенден кийин 3 календардык күндүн ичинде каты-шуучунун «Виктори-на» Кызматына жазы-луу аркылуу актив-дештирилүүчү ко-шумча 300 упайын чегерүү.
12.09.2021-жылдан баштап:
SMS келгенден кийин 10 календардык күндүн ичинде каты-шуучунун «Викторина» Кызматына жазы-луу аркылуу актив-дештирилүүчү ко-шумча 300 упайын чегерүү.
Кызматка туташпаган учурда балансты 200 (> = 200 сом) сомдон ашыкча суммага толтуруу.
(11.09.2021-жылга чейин жарактуу)
300 SMS келгенден кийин 3 календардык күндүн ичинде каты-шуучунун «Виктори-на» Кызматына жа-зылуу аркылуу актив-дештирилүүчү ко-шумча 300 упайын чегерүү.
Instagram топтомун төлөө үчүн 11.09.2021-жылга чейин жарактуу: 250, 12.09.2021-жылдан баштап: 600 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнөпкызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) эсептен чыгаруу үчүн берилет.
WhatsApp 1 жума топтомун төлөө үчүн 11.09.2021-жылга чейин жарактуу: 150, 12.09.2021-жылдан баштап: 400 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнөпкызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) эсептен чыгаруу үчүн берилет.
WhatsApp 4 жума топтомун төлөө үчүн 11.09.2021-жылга чейин жарактуу: 250, 12.09.2021-жылдан баштап: 600 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнөпкызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) эсептен чыгаруу үчүн берилет.
YouTube топтомун төлөө үчүн 11.09.2021-жылга чейин жарактуу: 350, 12.09.2021-жылдан баштап: 800 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнөпкызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) эсептен чыгаруу үчүн берилет.
TikTok топтомун төлөө үчүн 11.09.2021-жылга чейин жарактуу: 250, 12.09.2021-жылдан баштап: 600 21.10.2021 чейин: Упайлар кызмат үчүн абоненттик төлөм алынган сайын берилет.
22.10.2021 баштап: Упайлар күнүнөпкызмат үчүн абоненттик төлөмдүн алгачкы 3 (үч) эсептен чыгаруу үчүн берилет.
500 сомдон жогору сумманы Balance аркылуу төлөө 350 Balance'та 500 сомдон жогору суммадагы төлөмдөр жүргүзүлгөн учурда, упайлар күнүнө эң көп 5 ирет берилет (уюлдук операторлордун балансын толуктоодон, каржы кызматтарынан (эсептерди, карталарды жана аманаттарды толуктоо), карталарга акча каражаттарын которуудан жана PayBox жана Viber кызматтарына которуулардан башка бардык кызматтар үчүн). Төлөмдөрдү «Менин эсебим» төлөм ыкмасы аркылуу аткаруу. Төлөмдөр жокко чыгарылган учурда, упайлар жоюлат.
«Викторинанын» суроолоруна туура жооптор үчүн төмөнкү тарифтик пландардын абоненттеринин:
жаңы Бирге чалуулар үчүн жума;
Жаңы Бирге интернет үчүн регион;
Бирге интернет үчүн + IVI;
Бирге интернет үчүн PRO+IVI;
жаңы Бирге чалуулар үчүн.
21.10.2021ж. чейин: Жооп үчүн 150 упай
22.10.2021ж. баштап: Жооп үчүн 600 упай
*Викторинага катышуу учурунда тарифтик планды Жаңы Бирге линиясынын ТПнына өзгөрткөн учурда, кийинки оюн күнүнөн баштап туура жооп үчүн упай берилет
«Викторинанын» суроолоруна туура жооптору үчүн 21.10.2021ж. чейин: Жооп үчүн 100 упай
22.10.2021ж. баштап: Жооп үчүн 500 упай
 

12.09.2021-жылдан баштап упайлар бериле турган иш-аракеттердин кошумча тизмеси.

Иш-чара Упайлардын саны Эскертүү
Балансты 20 сомдон 100 сомго чейин толуктоо 500 Упайлар балансты 24 сааттын ичинде биринчи жолу толуктоо үчүн берилет. Толуктоо жүргүзгөн, бирок «Викторина» кызматына кошулбаган абоненттерге упайлар белек катары берилет, жана аларды SMS алгандан кийин 10 календардык күндүн ичинде «Викторина» кызматына жазылуу аркылуу активдештирүү зарыл.
Балансты 101 сомдон 200 сомго чейин толуктоо 1000 Упайлар балансты 24 сааттын ичинде биринчи жолу толуктоо үчүн берилет. Толуктоо жүргүзгөн, бирок «Викторина» кызматына кошулбаган абоненттерге упайлар белек катары берилет, жана аларды SMS алгандан кийин 10 календардык күндүн ичинде «Викторина» кызматына жазылуу аркылуу активдештирүү зарыл.
Балансты 201 сомдон 300 сомго чейин толуктоо 1500 Упайлар балансты 24 сааттын ичинде биринчи жолу толуктоо үчүн берилет. Толуктоо жүргүзгөн, бирок «Викторина» кызматына кошулбаган абоненттерге упайлар белек катары берилет, жана аларды SMS алгандан кийин 10 календардык күндүн ичинде «Викторина» кызматына жазылуу аркылуу активдештирүү зарыл
Балансты 301 сомдон 500 сомго чейин толуктоо 2000 Упайлар балансты 24 сааттын ичинде биринчи жолу толуктоо үчүн берилет. Толуктоо жүргүзгөн, бирок «Викторина» кызматына кошулбаган абоненттерге упайлар белек катары берилет, жана аларды SMS алгандан кийин 10 календардык күндүн ичинде «Викторина» кызматына жазылуу аркылуу активдештирүү зарыл.
Балансты 501 сомдон жогору толуктоо 3000 Упайлар балансты 24 сааттын ичинде биринчи жолу толуктоо үчүн берилет. Толуктоо жүргүзгөн, бирок «Викторина» кызматына кошулбаган абоненттерге упайлар белек катары берилет, жана аларды SMS алгандан кийин 10 календардык күндүн ичинде «Викторина» кызматына жазылуу аркылуу активдештирүү зарыл.
Викторинанын кошумча топтомунун суроолоруна берилген туура жооптор үчүн (Ушул эрежелердин 3.7. пунктуна ылайык) Жооп үчүн 150 упай  

22.10.2021 баштап упайлар бериле турган иш -аракеттердин кошумча тизмеси:

Иш-чара Упайлардын саны Эскертүү
Супер оюндун суроолорунун туура жоопторуна 1000  

4.2. 10 күндүк байге ойнотуунун жыйынтыгы чыгарылгандан кийин топтолгон упайлар аталган баскычтагы кийинки 10 күндүк байге ойнотууга өткөрүлүп берилбейт, бирок алар биринчи жана экинчи этаптын 40 күндүк баскычы, үчүнчү этаптын 60 күндүк баскычы үчүн Байге ээлерин аныктоодо эске алынат.

4.3. Акциянын ар бир Катышуучусу «Мой Билайн» тиркемесинде упайлардын топтолуу таржымалын көрө алат.

5. Байге фонду жана Акциянын алкагындагы байге ойнотуу баскычтары

5.1. Акция жүргүзүүдө байгелер эки түрдө берилет: 10 күндүк ойнотуудагы байге, дагы биринчи жана экинчи этаптын 40 күндүк ойнотуудагы, үчүнчү этаптын 60 күндүк ойнотуудагы байге.

5.2. Байге фонду

Байгенин түрү Байгенин аталышы Байгелердин саны
10 күндүк байге XIAOMI REDMI NOTE 10 смартфону (4+64 ГБ) 3 смартфон (ар бир 10 күндүн ичинде эң көп упай топтогон үч жеңүүчү. Бир абонентке 1 смартфон берилет)
40 күндүк байге Toyota Camry 75 автоунаасы Биринчи жана экинчи этаптагы ойнотуудагы 40 күндүк ойнотуу фазасынын аягында 1 байге
60 күндүк байге Toyota Camry 75 автоунаасы Биринчи жана экинчи этаптагы ойнотуудагы 60 күндүк ойнотуу фазасынын аягында 1 байге

5.3. Акция ар бири өзүнчө каралган жанаөз алдынча 3 баскычта жүргүзүлөт:
- Биринчи этап: этаптын 10 күндүк жана 40 күндүк баскычтардын биринчи этабы;
- Экинчи этап: этаптын 10 күндүк жана 40 күндүк баскычтардын экинчи этабы;
- Үчүнчү этап: этаптын 10 күндүк жана 60 күндүк баскычтардын үчүнчү этабы.

Мөөнөтү Байге Саны
№ 1 - БАСКЫЧ ( 03.08.2021ден 11.09.2021ге чейин)
12.08.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
22.08.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
01.09.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
11.09.2021 TOYOTA CAMRY 75 1
№ 2 - БАСКЫЧ (12.09.2021ден 21.10.2021ге чейин)
21.09.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
01.10.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
11.10.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
21.10.2021 TOYOTA CAMRY 75 1
№ 3 - БАСКЫЧ (22.10.2021ден 20.12.2021ге чейин)
31.10.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
10.11.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
20.11.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
30.11.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
10.12.2021 XIAOMI REDMI NOTE 10 (4+64 ГБ) 3
20.12.2021 TOYOTA CAMRY 75 1

5.4. Оператор жана Провайдер төмөнкү шарттарды эске алуу/аткаруу менен Акциянын 2-жана/же 3-баскычын жокко чыгарууга укуктуу:

- жокко чыгарылган учурда башталган, тиешелүү баскычтын 10 күндүк жана 40 күндүк байге ойнотуу фазасынын жеңүүчүлөрүнө иш жүзүндө байгелерди тапшыруу менен Акциянын жана Кызматтын 1-жана/же 2-баскычын аяктоосун;

- Абоненттерге ушул Эрежелердин 1.4.-пунктунда көрсөтүлгөн Акциянын жокко чыгарылышы жөнүндө Оператордун порталдарында же SMS аркылуу кабарлайт. Билдирме жокко чыгарыла турган Акциянын баскычы башталган мөөнөттөн кеминде 10 (он) календардык күн мурун жасалышы керек.

Жогоруда айтылган шарттарды эске алуу менен, Катышуучу Операторго жана/же Провайдерге жаңы баскыч жокко чыгарылганга чейинки Акцияга катышкан учурунда кетирилген чыгымдардын же тартылган зыяндардын ордун толтурууну талап кылган дооматы жок экендигин тастыктайт, анткени Акция жокко чыгарылганга чейин топтолгон упайлар байге ойнотуу учурундагы баскычтын жыйынтыктарына гана таасирин тийгизет жана жокко чыгарылган баскычтардын мүмкүн болгон натыйжаларына эч кандай таасирин тийгизе албайт.

6. Жеңүүчүлөрдү аныктоо тартиби

6.1. Акциянын ар бир этабындаКатышуучулар тарабынан топтолгон упайлар эске алынат:

- 10 күндүк фазасында: тиешелүү фаза башталгандан 10 күн мурун жана/же мурунку фазанын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин;

- 40 күндүк фазасында: тиешелүү фаза башталгандан 40 күн мурун жана/же мурунку 40 күндүк фазанын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин;

- 60 күндүк фазасында: тиешелүү фаза башталгандан 60 күн мурун жана/же мурунку 60 күндүк фазанын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин;

6.2. Баскычтын 10 күндүк фазасынын Байге ээлерин аныктоо тартиби.

Акциянын ар бир 10 (онунчу) күнү саат 23: 30да 3 (үч) байге ээлери аныкталат. Ушул Эрежелердин бардык талаптарына жооп берген жана Акциянын учурдагы фазасы аралыгында максималдуу упай топтогон катышуучулар жеңүүчү деп табылышат. 40 күндүк жана 60 күндүк байге жеңичүүсүн аныктаган күнү 10 күндүк байге берилбейт.

6.3. Баскычтын 40 күндүк фазасынын Байге ээлерин аныктоо тартиби.

40 күндүк байге ээси 40 күндүк Акциянын акыркы күнүндө саат 23:30да аныкталат. Ушул Эрежелердин бардык талаптарына жооп берген, 40 күндүк мөөнөт ичинде максималдуу упай топтогон Катышуучу жеңүүчү деп табылат.

6.4. Баскычтын 60 күндүк фазасынын Байге ээлерин аныктоо тартиби.

60 күндүк байге ээси 60 күндүк Акциянын акыркы күнүндө саат 23:30да аныкталат. Ушул Эрежелердин бардык талаптарына жооп берген, 60 күндүк мөөнөт ичинде максималдуу упай топтогон Катышуучу жеңүүчү деп табылат.

6.5. Эгерде эки же андан көп Катышуучу бирдей упай топтосо, анда учурдагы Байге ойнотуу фазасынын жеңүүчүсүн аныктоо үчүн төмөнкү эрежелер колдонулат:

6.5.1. Викторинада эң көп туура жоопторду берген Катышуучу жеңүүчү болот.

6.5.2. Эгерде Катышуучулар Акциянын башка иш-чаралары үчүн упайлары жок болсо да, Викторинанын суроолоруна жооп берүүдө бирдей упай топтосо, анда Викторинада эң көп туура жооп берген Абонент жеңишке жетет. Эгерде туура жооптордун саны бирдей болсо, туура жоопторго аз убакыт сарптаган Абонент жеңишке жетет. Убакытты аныктоодо Абоненттин Викторинага туура жооп берүүгө кеткен жалпы убактысы эске алынат. Викторинанын бир суроосуна туура жооп берүү убактысы - Катышуучу жазылган Викторинанын суроосун алган учурдан тартып, аталган суроого жооп алганга чейинки мезгил саналат.

6.5.3. Эгерде Катышуучулар жазылган Викторинанын суроолоруна туура жооптору жок болсо да, Катышуучулар бирдей максималдуу упай топтосо, анда бул упайларды мурда топтогон Абонент жеңишке жетет (упай топтоо боюнча акыркы иш-чара башка Абоненттикине салыштырмалуу эрте жүргүзүлсө).

6.5.4. Эгерде Катышуучулардын бири Викторинада туура жооптору үчүн, ал эми экинчиси/башкалары иш-чараларда гана упайларды топтоп, бирок упайлардын саны бирдей болсо, анда Викторинада туура жооптор үчүн упайларды топтогон биринчи Абонент жеңишке жетет.

6.6. Акциянын алкагында, бир Катышуучу 1 (бир) ден ашык эмес телефон жана 1 (бир) ден ашык эмес унаа ала алат. Телефон байгесинин жеңүүчүсү унаа жеңичүүсү боло алат.

6.7. Жеңүүчүнү аныктоодо Провайдер Катышуучуну Акциянын өткөрүлгөн баскычтары боюнча Акциянын 10 күндүк/40 күндүк/60 күндүк байгесин алгандыгын текшерет. Байгени алгандыгын аныктоо төмөнкүлөр боюнча жүргүзүлөт:

• Катышуучу ойнотууда колдонгон жана утуп алган Абоненттик номер;

• Катышуучунун аты-жөнү жана туулган датасы;

• SIM-карта башка Абонентке берилген күндө дагы, Акциянын катышуучусунун номери менен SIM карта салынган абоненттик шаймандын IMEI коду.

6.8. Эгерде Провайдер рейтингде биринчи орунду ээлеген Катышуучунун буга чейин ушундай эле байге алгандыгын аныктаса, анда Провайдер 2323 номеринен буга чейин ушул категориядагы байгенин жеңүүчүсү болгондугуна байланыштуу, катышуучуга байге берилбей тургандыгы тууралуу SMS билдирүү жөнөтөт, ал эми жеңүүчү катары ушул Эрежелердин талаптарына жооп берген, рейтингде кийинки орунду ээлеген Катышуучу эсептелет.

6.9. Ушул Эрежелерде көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген Катышуучулар байге алуу укугунан ажыратылат.

7. Жеңүүчүлөргө маалымат берүү тартиби

7.1. Акциянын баскычынын тиешелүү фазасынын жеңүүчүсү деп табылган катышуучуга, жеңүүчү аныкталган күндөн кийин 3 (үч) календардык күндүн ичинде, саат 09:00дөн 20:00гө чейин Провайдердин өкүлдөрүнө кайрылуу жана Провайдердин байланыш маалыматтарын көрсөтүү өтүнүчү менен 2323 номеринен SMS билдирүүлөрү жөнөтүлөт.

7.2. Ошондой эле, СМС билдирүү жөнөткөндөн кийин 3 (үч) календардык күн ичинде, Провайдер жеңүүчүгө үн чалуу жүргүзөт. Жеңүүчүгө чалуу башталгандан 3 календардык күн ичинде 3төн ашык эмес ирет чалуу жасалат. Абоненттин номери боюнча жеңүүчүнүн жеткиликтүү эместиги (жеңүүчүнүн уюлдук телефону өчүрүлгөн, Оператордун байланыш тармагын тейлөө аймагынан тышкары ж.б.) Провайдер тарабынан кошумча үн чалуу жасоого негиз болуп саналбайт. Бул учурда, акциянын 10 күндүк/40 күндүк/60 күндүк фазасында рейтингде кийинки орундагы жеңүүчү болуп саналган Катышуучу менен Провайдер жогоруда көрсөтүлгөн эрежелердин негизинде байланышат.

7.3. Эгерде Катышуучу Акциянын жүрүшүндө буга чейин ушул топтогу байгени алгандыгы же ушул Эрежелердин 3.11.-пунктун бузгандыгы аныкталса, жеңүүчү деп жарыяланган учурдан тартып 6 (алты) жумушчу күн ичинде 2323 номеринен Катышуучуну жеңүүчү деп табуу жөнүндө жөнөтүлгөн SMS билдирүүнү Провайдер жокко чыгарууга укуктуу.

7.4. Жеңүүчүгө байге тапшырылган учурдан тартып 3 (үч) жумушчу күндөн кечиктирбестен Оператор 2323.beeline.kg. расмий сайтында тиешелүү акциянын баскычтары жыйынтыктарын жарыялайт. Оператор ошондой эле жалпы же жеке утуштардын натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо укугун өзүнө калтырат.

8. Байгелерди алуу тартиби

8.1. Жеңүүчү Провайдерге төмөндөгү талап кылынган документтерди жана маалыматты утуш жөнүндө маалымат берилген учурдан тартып 3 (үч) жумушчу күн ичинде берүүгө милдеттүү (Абонент Провайдердин чалуусуна жооп берген же SMS - билдирүү алгандан кийин Провайдер менен байланышкан):

• Кыргыз Республикасынын жаранынын паспорту;

• Оператор менен уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү жөнүндө келишим түзүлгөн, жеңүүчү деп табылган Абоненттик номер (абоненттик номер жеңүүчү катары кайрылган адамга катталуусу керек);

• Оюнга катышууда каолдонулган телефондун IMEI коду (*#06 буйругун тергенден кийин көрсөтүлгөн IMEI кодун телефондун экран сүрөтүнө тартуу керек).

Эгерде жеңүүчү деп табылган Катышуучу көрсөтүлгөн мөөнөттө Провайдер менен байланышпаса жана керектүү документтерди бербесе, анда ал Байге алуу укугун жоготот. Бул учурда, байге утуштун белгиленген 10 күндүк/40 күндүк/60 күндүк фазасынын рейтингинде кийинки орунду ээлеген Катышуучуга берилет.

*Документтер жана маалыматтар Провайдердин promo@intech-global.com почта дарегине сканерленген нускасында (IMEI үчүн сүрөт түрүндө) берилиши керек.

8.2. Байге үчүн киреше салыгы Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарына ылайык, Провайдер тарабынан өз алдынча жана өз эсебинен төлөнөт (байге жеӊүүчүсүнөн кармалбайт).

8.3. Байге Провайдердин жана Оператордун (эгерде мүмкүн болсо) өкүлдөрүнүн катышуусунда, жеңүүчү менен Провайдердин ортосунда макулдашылган убакта жана жерде тапшырылат.

8.4. Ушул Эрежелердин 8.1. - пунктунда көрсөтүлгөн шарттарды аткаруу менен жеңүүчү керектүү документтерди тапшырган күндөн тартып 1 (бир) ай ичинде байгесин алууга болот, аталган мөөнөттөн кийин Провайдер жеңүүчүгө Байге берүүдөн баш тартууга укуктуу.

8.5. Провайдер жеңүүчүгө байге берүүдөн баш тартууга укуктуу, эгерде:

• Провайдердин өкүлү Эрежелерде белгиленген мөөнөттө жеңүүчү менен байланыша албаса, анын ичинде уюлдук телефон аркылуу жеңүүчү жеткиликтүү болбогондугунун себеби да кирет. (жеңүүчү уюлдук телефону өчүрүлгөн же Оператордун байланыш тармагын камтыган аймактын чегинен тышкары);

• жеңүүчү Эрежелерде белгиленген мөөнөттө ушул Эрежелердин 8.1.- пунктунда көрсөтүлгөн керектүү документтерди тапшырбаса;

• Жеңүүчү-Абоненттин идентификациясы өтпөй калса, б.а. жеңүүчүнүн паспортунда көрсөтүлгөн аты-жөнү жана/же туулган датасы, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан берилген жана инсандыгын ырастоочу документтин өзгөргөндүгүн тастыктаган документтери (аты-жөнүн өзгөрткөн учурларда) жок, уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү келишиминде көрсөтүлгөн маалыматтар менен дал келбей калса;

• Провайдер Катышуучунун Акциянын мезгилинде буга чейин ушул категориядагы байге алгандыгын аныктаса;

• Абонент тарабынан ушул Эрежелердин 3.11.- пункту бузулса.

9. Жеке маалыматтар боюнча шарттар

9.1. Акцияга катышуу менен Абонент Акциянын катышуучусу катары каттоодон өтүү, «Викторина» Кызматын пайдалануу, акциянын шарттарына ылайык байгени алуу иш- аракеттерин жана операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон жеке маалыматтарды Провайдер тарабынан: иштетүү, анын ичинде чогултуу, сактоо, пайдалануу, жаңыртуу, ошондой эле жеке жана башка маалыматтарды Акцияны жүргүзүү алкагында Операторго өткөрүп берүүгө (берүүгө) каршы эмес.

9.2. Жеке маалыматтардын тизмеси:

- фамилиясы, аты, атасынын аты;

- картиналар, сүрөттөр, маектешүү (эгерде мүмкүн болсо);

- дарек;

- инсандыгын ырастоочу документтин маалыматтары;

- Абонент Акцияга катышууда колдонгон мобилдик телефондун абоненттик номери, ошондой эле башка байланыш телефону;

- Акциянын алкагында жүргүзүлгөн транзакциялар жана иш-аракеттер жөнүндө маалыматтар;

- Абонент тарабынан ыктыярдуу түрдө берилген башка маалыматтар.

9.3. Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтар иштетүү жана өткөрүп берүү үчүн төмөнкү максатта берилет:

• SMS билдирүүлөрдү жөнөтүү, чалууларды жүргүзүү жана Акция үчүн зарыл болгон башка байланыш ыкмаларын колдонуу;

• Оператордун жана Провайдердин Акцияны өткөрүү боюнча милдеттенмелерин аткаруусу;

• Промо жарнамалык жана маркетингдик илгерилетүү;

• байге ойнотуунун натыйжаларын жана Акциянын жыйынтыктарын жарыялоо;

• Акциянын алкагында «Викторина» Кызматынын жеткиликтүүлүгү жана колдонулушу;

• жүргүзүлүп жаткан Акцияга жана «Викторина» Кызматын колдонууга байланыштуу талаптарды кароо;

• байге тапшырууну каттоо жана байгелер үчүн киреше салыгын төлөө.

9.4. Макулдашуу Абоненттин Акцияга катышуусу башталган күндөн тартып, Акциянын аяктаган күнүнө, Байге тапшырылганга чейин жана Байгени өткөрүп берүүнү документ-тештиргенге чейин күчүндө болот.

9.5. Байге алуучулар Байге тапшыруу учурунда жеке маалыматтарды иштеп чыгууга кол коюлган Макулдашууну Провайдерге өткөрүп беришет.

10. Корутунду жоболор

10.1. Ушул Эрежелер Акцияны өткөрүүнүн бүткүл мезгилинде жана Байгелерди алуу мезгилинде колдонулат.

10.2. Оператор жана Провайдер менен болгон өз ара мамилелерди жүргүзүүдө жеңүүчүнүн кызыкчылыктарын анын ыйгарым укуктарынын тиешелүү тизмесин камтыган нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде иш алып барган өкүлү көрсөтө алат.

10.3. Акцияга байланыштуу арыздар жана доолор келип түшкөн күндөн тартып 30 (отуз) календардык күндүн ичинде каралат.

10.4. Оператор жана Провайдер ушул Эрежелерде каралган милдеттенмелерди жарым-жартылай же толугу менен аткарбаганы үчүн жоопкерчиликтен бошотулат, эгерде бул ишке ашпоо тараптардан талап кылынган милдеттенмелер канчалык деӊгээлде ак ниеттүүлүк, этияттык жана камкордук менен аткарылган күндө да, акылга сыярлык иш-чаралардын алдын ала албаган, алдын-ала көрө билбеген, каршы тура алгыс кырдаалдардын (форс-мажордук) натыйжасында ишке ашпай калса. Форс-мажордук кырдаалдар төмөнкүлөрдү камтыйт, бирок булар менен чектелбейт: суу ташкыны, өрт, жер титирөө, жарылуу, бороон, башка жаратылыш кубулуштары, эпидемиялар, пандемиялар, ошондой эле согуш же согуш аракеттери, баш аламандыктар, ушул Эрежелерде каралган милдеттенмелерди аткаруу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан мамлекеттик бийлик органдары же администрация тарабынан чыгарылган чечим, акт. Форс-мажордук кырдаалдар келип чыккан учурда, милдеттенмелерди талаптагыдай аткаруу үчүн бардык аракеттер көрүлөт.

10.5. Абонент "Викторина" элементтерин камтыган акцияга катышуусу менен байланыш Оператору жана / же Провайдери тарабындагы Кызмат системаларынын жана башка техникалык системалардын өзгөчөлүктөрүнөн улам, техникалык мүчүлүштүктөр пайда болушу мүмкүн экенин кабыл алат. Оператор жана Провайдер мындай каталарды тез арада жоюу үчүн бардык күчүн жумшайт. Оператор жана / же Провайдер Оператордун жана / же Провайдерден көз каранды болбогон жагдайлар, анын ичинде коомдук байланыштын иштөө жөндөмдүүлүгү сыяктуу каралышы мүмкүн болгон себептер боюнча Кызматты көрсөтпөө же кечиктирүү үчүн жооп бербейт. Тармак, түйүндүн тыгыны, байланышты үзүү, Абоненттин аппаратынын иштөө абалы, Сервистик системалардын техникалык өзгөчөлүктөрү.

10.6. Абонент байгелер, Акциянын шарттары жөнүндө негизги маалыматтарды ала алат, ошондой эле *2323 акысыз үн номерине чалып «Викторина» кызматына жазылууну өчүрүп же күйгүзө алат.

10.7. Акцияга катышууга байланыштуу келип чыккан бардык башка маселелер боюнча, Абонент *611 телефону аркылуу же Оператордун атына жазылган жазуу жүзүндөгү арызы менен Оператордун call-борборуна кайрылууга укуктуу.

https://beeline.kg/ru/aidana