Тариф

Безлимит Platinum

Пакеттердин ыңгайлуу көлөмү

Чексиз интернет жогорку ылдамдыкта

300 мүн башка тармактарга

200 мүн эл аралык багыттарга чалуулар (Beeline Орусия/Beeline Казахстан/Өзбекстан/Кытай/АКШ)

Роумингде акысыз WhatsApp жана пакеттер

VIP-сурам чакырыгы чалуу борборго (*611) 

Чектөөсүз чалуулар жана SMS тармак ичинде

6 ГБ тариф боюнча топтомдон Wi-Fi таратууга

1450 c / 4 жумага

Бул Сиздин тарифиңиз Тариф менен SIM-картага буйрутма берүү Тариф менен SIM-картага буйрутма берүү
Тарифти кошуу

Тарифти алмаштырууну ырастоо смс күтүңүз

Тарифти кошуу

Тарифти кошууга макулсузбу?

Өтүү баасы 40 сом. Тарифти кошууга макулсузбу?

Каражат жеткиликтүү эмес

Тарифти кошуу үчүн каражат жеткиликтүү эмес. Сураныч, балансыңызды толтуруңуз

Толуктоо
Кечиресиз

Бул тарифтик планга өтүү мүмкүн эмес

Кечиресиз

Сиздин тарифиңиздин шарттарына ылайык, тарифти өзгөртүү акция аяктаганга чейин мүмкүн эмес

Кечиресиз

Тилеке каршы, серверде кыйынчылытар болгон үчүн Сиздин маалыматыңыз бизге жөнөтүлгөн жок. Сураныч, кийинчирээк дагы бир жолу жөнөтүп көрүңүз.

Кененирээк

Тариф менен башкар

Закрыть Открыть

"Безлимит Platinum" тарифине өтүү акысыз.

Кошуу командасы *555*7751#.

Пакеттердин калдыгын текшерүү буйругу *505#*604#.

“Безлимит Platinum” тарифтик планынын абоненттери *611 кардарларды колдоо борборуна чалуу учурунда эң жогорку приоритетке ээ болушат.

Сайттагы каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир басым менен кошууга болот.

Роумингде акысыз WhatsApp жана пакеттер

Закрыть Открыть

Эми Россия менен Казакстанда саякаттап жатып, ар дайым байланышта болосуз. Бул өлкөлөрдө Beeline тармагына кошулганыӊызда Сиздин тарифиӊиздин баасына кошулган төмөнкү пакеттер берилет:

- чексиз WhatsApp,

- пакет 200 Мб,

- Кыргызстанга жана кабыл алуучу өлкө боюнча чыгуучу жана кирүүчү чалуулар үчүн 20 мүнөт.

Ар дайым байланышта

Закрыть Открыть

Тарифтин пакеттеринин мөөнөтү - 28 күн.

Бул тарифте пакеттерден тышкары (тариф боюнча же башка кошумча интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.

Эгерде тарифте тармактан тышкары мүнөттөр бүтүп калса, анда башка мобилдик тармакка чалуу учурунда сизге 10 сомго "башка моб.тармактарга 5 мин" топтому берилет.

• Топтомдун мөөнөтү 24 саат. Берилген учурдан тартып 24 сааттан кийин топтомдун колдонулбаган көлөмү күйүп кетет;
• Тарифтин абоненттик төлөмүнүн алынуучу күнү келе электе, топтом берилген учурдан тартып 24 саатка чейин бүткөндө же колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу топтом өчүрүлгөндө, «башка моб.тармакка 5 мин» кайрадан берилиши мүмкүн.

Эгерде мүнөттөр түгөнүп калган учурда (тариф боюнча же башка мүнөттөр топтому боюнча) баланс 10 сомдон аз болсо, анда тармактан тышкаркы чалуу үчүн тарифтик пландын шарттарына ылайык тарификацияланат.

«Башка моб.тармакка 5 мин» топтомунун берилүүсүн өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кеңсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

«Тармактан тышкары мүнөттөр 10 сомго» топтомдорун берүүнү *503*1# буйругу аркылуу токтотуу мүмкүн.
«Тармактан тышкары мүнөттөр 10 сомго» топтомдорун берүүнү *503*0# буйругу аркылуу кошуу мүмкүн.

Эгерде баланста 4 жумалык абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 20 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 20 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2. 20 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 250 МБ күнүнө 20 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 12 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1. 20 сом – 100%
   12 сом – ?
   12 сом * 100% / 20 сом = 60%

2. 500 мүн, 500 SMS, 250 МБ – 100%
   ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
   500 мүн, 500 SMS, 250 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 150 МБ

Ошондо, 12 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 150 МБ.

Эгерде баланста күнүмдүк/айлык абоненттик төлөм үчүн каражат жетишсиз болсо, же интернет пакет менен башка мобилдик операторлорго берилген мүнөттөр түгөнүп калса:

Beeline KG тармак ичинде чалуулар - 1.14 сом/мүн;

КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 4.50  сом/мүн;

КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн;

КР ичинде SMS - 1 сом;

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Баалар бардык салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгерде баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 40 сомго чейин алынып, Сизге күнүмдүк интернет, тармактын ичинде жана сырткары мүнөт/SMS пакеттери күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 40 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 40 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, ошондой эле тармактан сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS; 
2. 40 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакеттер берилет. 
Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, тармактан сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS күнүнө 40 сомго берилет - бул 100%.
Мисалы, Сиздин балансыңызда 10 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:
2. 40 сом – 100%
10 сом – ?
10 сом * 100% / 40 сом = 25%
3. 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS – 100%
? мүн, ? SMS, ? МБ – 25%
250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS * 25% / 100% = 63 МБ, тармак ичинде 125 мүнөт жана 125 SMS, сырткары 1 мүнөт жана 3 SMS
Ошондо, 10 сом эсептен чыгарылып, Сизге пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттери берилет: 63 МБ, тармак ичинде 125 мүнөт жана 125 SMS, тармактан сырткары 1 мүнөт жана 3 SMS.

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 1500 сомдон жогору толуктоону сунуштайбыз.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл.
Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү буйрутмасы *504*1#;
Күнүмдүк пакеттерди кошуу буйрутмасы *504*0#.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Тарифтик планга кошулуунун милдеттүү шарты балансты алгачкы толуктоо минималдуу 100 (жүз) сомду түзөт.

Интернет менен колдонуу адилетүү пайдалануу саясатына (FUP - Fair Usage Policy) ылайык берилет.
Ал ашыкча жүктөм сааттарда бардык абоненттерди жайлуу интернет менен камсыздоо максатында, тармактык ресурстарды адилеттүү бөлүштүрүү үчүн колдонулуп келет.
Эгерде абонент тарифтин иштөө мөөнөтү учурунда, абдан чоӊ көлөмдө интернет менен колдонуп, башка абоненттерге ыӊгайсыздык жаратып жатса, система интернет менен колдонуу ылдамдыгын төмөндөтөт.
Тарифтин кезектеги абоненттик төлөмү алынгандан кийин, интернетке кирүү ылдамдыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет.
Мындай мамиленин негизги артыкчылыгы болуп тармактын ресурстарын бардык абоненттердин арасында адилеттүүлүк менен бөлүштүрүү жана ошол учурда мүмкүн болгон максималдуу ылдамдык менен камсыздоо болуп саналат.

Beeline Бонус лоялдуулук программасы «Безлимит Platinum» тарифинде да жеткиликтүү, башка тарифтик пландан «Безлимит Platinum» тарифине өткөндө буга чейин топтолгон упайлар сакталат.

P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

https://beeline.kg/ru/aidana