Тариф

жаңы Бирге чалуулар үчүн

Жалпы үй-бүлө үчүн Beeline'дын «Бирге» тарифтери!

50 мүн башка тармактарга

Чектөөсүз чалуулар жана SMS тармак ичинде

100 Мб интернет күнүнө

1.5 ГБ тариф боюнча топтомдон Wi-Fi таратууга

225 c / 4 жумага

Бул Сиздин тарифиңиз
Тарифти кошуу

Тарифти алмаштырууну ырастоо смс күтүңүз

Тарифти кошуу

Тарифти кошууга макулсузбу?

Өтүү баасы 40 сом. Тарифти кошууга макулсузбу?

Каражат жеткиликтүү эмес

Тарифти кошуу үчүн каражат жеткиликтүү эмес. Сураныч, балансыңызды толтуруңуз

Толуктоо
Кечиресиз

Бул тарифтик планга өтүү мүмкүн эмес

Кечиресиз

Сиздин тарифиңиздин шарттарына ылайык, тарифти өзгөртүү акция аяктаганга чейин мүмкүн эмес

Номериңиз катталган эмес

Тарифти/кызматты кошуу же өчүрүү үчүн номериңизди каттоого тийишсиз.

Каттоодон өтүү
Кечиресиз

Тилеке каршы, серверде кыйынчылытар болгон үчүн Сиздин маалыматыңыз бизге жөнөтүлгөн жок. Сураныч, кийинчирээк дагы бир жолу жөнөтүп көрүңүз.

Кененирээк

Тарифти каалаган убакытта башкаргыла

Закрыть Открыть

Кошуу командасы *555*8851#.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир басым менен кошсо болот.

Негизги пакет бүткөн учурда

Закрыть Открыть

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.
1. Негизги топтом аяктагандан кийин интернетке үзгүлтүксүз кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо үчүн «Интернет 1 ГБ/500 МБ/250 МБ» тарифтик пакети 35, 20 же 10 сомго берилет.
Пакеттин мөөнөтү - 24 саат.
Кошулган учурдан тартып жарактуу мөөнөтү аяктагандан кийин пакеттин пайдаланылбаган көлөмү күйүп кетет;
Эгерде бул топтом мөөнөтүнөн мурда бүтсө же анын жарактуу мөөнөтү бүтүп калса, Интернетке кирүү аракети болгон учурда, тарифке кийинки абоненттик төлөмдү алуу датасы келе элек болсо, топтом кайра берилиши мүмкүн.
Негизги интернет-топтом аяктаган соң, төмөнкү топтомдор жеткиликтүү болот:
∙ 1 Гб – 35 сом;
∙ 500 Мб – 20 сом;
∙ 250 Мб – 10 сом.
Бериле турган топтомдун көлөмү баланстагы жеткиликтүү суммага жараша болот.

2. Эгерде тарифке ылайык түйүндөн тышкаркы мүнөттөр бүтсө, түйүндөн тышкары чалуу жасаганда сиз үчүн 10 сомго түйүндөн 5 мүнөттөн тышкаркы пакет жеткиликтүү болот.
Пакеттин мөөнөтү 24 саат. Кошулган учурдан тартып жарактуу мөөнөтү аяктагандан кийин пакеттин пайдаланылбаган көлөмү күйүп кетет;
Эгерде бул топтом мөөнөтүнөн мурда бүтсө же анын жарактуу мөөнөтү бүтсө, тармактан тышкаркы чалуу аракети ийгиликсиз болгон учурда, тариф боюнча кийинки абоненттик төлөмдү алуу күнү келе элек болсо, топтомду кайра чыгарууга болот.
Эгерде тарифке ылайык мүнөттөрдүн пакеттери же башка мүнөттөрдүн пакеттери аяктаган учурда баланста 10 сомдон аз болсо, анда эсепке алуу тарифтин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.
"Тармактан тышкары 5 мүнөт" жана "Интернет 1 ГБ/500 МБ/250 МБ" топтомдорун чыгарууну өчүрүү Beeline сатуу жана тейлөө кеңселерине паспорт же номер берилген абоненттин инсандыгын тастыктаган башка документ менен кайрылганда мүмкүн.
Өчүрүү жөнүндө арызды кароонун мөөнөтү 3 иш күндү түзөт.

«Интернет 1 ГБ/500 МБ/250 МБ» топтомдорун берүүнү *502*1# буйругу аркылуу токтотуу мүмкүн.
«Интернет 1 ГБ/500 МБ/250 МБ» топтомдорун берүүнү *502*0# буйругу аркылуу кошуу мүмкүн.

«Тармактан тышкары мүнөттөр 10 сомго» топтомдорун берүүнү *503*1# буйругу аркылуу токтотуу мүмкүн.
«Тармактан тышкары мүнөттөр 10 сомго» топтомдорун берүүнү *503*0# буйругу аркылуу кошуу мүмкүн.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгерде баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, Сизге күнүмдүк интернет, тармактын ичинде жана сырткары мүнөт/SMS пакеттери күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 20 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 20 сом алынып, күнүмдүк 150 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, ошондой эле тармактан сырткары 5 мүнөт жана 5 SMS; 
2. 20 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакеттер берилет. 
Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
150 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, тармактан сырткары 5 мүнөт жана 5 SMS күнүнө 20 сомго берилет - бул 100%.
Мисалы, Сиздин балансыңызда 4 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:
2. 20 сом – 100%
4 сом – ?
4 сом * 100% / 20 сом = 20%
3. 150 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 5 SMS – 100%
? мүн, ? SMS, ? МБ – 20%
150 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 5 SMS * 20% / 100% = 30 МБ, тармак ичинде 100 мүнөт жана 100 SMS, сырткары 1 мүнөт жана 1 SMS
Ошондо, 4 сом эсептен чыгарылып, Сизге пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттери берилет: 30 МБ, тармак ичинде 100 мүнөт жана 100 SMS, тармактан сырткары 1 мүнөт жана 1 SMS.
Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 240 сомдон жогору толуктоону сунуштайбыз.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү буйрутмасы *504*1#;
Күнүмдүк пакеттерди кошуу буйрутмасы *504*0#.

Пакеттер түгөнүп калса:
Beeline KG тармак ичинде чалуулар - 1.14 сом/мүн;
КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 3 сом/мүн;
КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн;
КР ичинде SMS - 1 сом;
КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Тарифке тиешелүү топтомдорду мөөнөтүнөн мурда жаңыртуу учурунда, тарифтин абоненттик төлөмүн алууда кыйынчылыктарды болтурбоо үчүн, балансты толуктоонун алдында ар дайым телефондо мобилдик интернетти өчүрүп, учак режимин иштетүү сунушталат. Тарифке тиешелүү топтомдор берилмейинче мобилдик интернетти күйгүзбөө сунушталат. Мындай аракеттер, тарифтин негизги интернет топтому мөөнөтүнөн мурда түгөнгөн учурда, активдүү интернет сессиясын баштоодон жана «Интернет 1 ГБ/500 МБ/250 МБ» күнүмдүк интернет топтомдору үчүн акча каражаттарын алуудан качууга мүмкүндүк берет.

Тарифтик планга кошулуунун милдеттүү шарты балансты алгачкы толуктоо минималдуу 100 (жүз) сомду түзөт.

Жаңы SIM карталарда тарифти биринчи жолу өзгөртүү акысыз (биринчи календардык күндүн ичинде).
«жаңы Включай больше жума», «жаңы Включай больше», «Gold», «Безлимит Platinum», «Бирге интернет үчүн», «Бирге интернет үчүн жума», «Бирге интернет үчүн регион», «Бирге безлимит», «Бирге безлимит жума», «Бирге интернет үчүн PRO + Иви», «Бирге интернет үчүн + Иви», «жаңы Бирге интернет үчүн регион», «Супер 490, Супер 540, Супер 640, Супер 740» жана «жаңы Бирге чалуулар үчүн жума» тарифтеринен «жаңы Бирге чалуулар үчүн» тарифине өтүү – 60 сом.

Бардык пакеттердин иштөө мөөнөтү абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап - 28 күн.
7 күнгө чексиз чалуулар жана SMS - бул 40320 мүнөт жана 6000 смс. 
Башка тарифтерге өткөндө пакеттер күйүп кетет.

Бул тарифте пакеттерден тышкары (тариф боюнча же башка кошумча интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

Beeline Бонус лоялдуулук программасы «жаңы Бирге чалуулар үчүн» тарифинде да жеткиликтүү, башка тарифтик пландан «жаңы Бирге чалуулар үчүн» тарифине өткөндө буга чейин топтолгон упайлар сакталат.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.
Баалар бардык салыктар менен эсептелген.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.

P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

https://beeline.kg/ru/aidana