close
Мой Beeline

Мой Beeline

Google Play-ден жаңы версиясын жүктөп алыңыз

close
Мой Beeline

Мой Beeline

Sky Mobile

Оценка

Акысыз - App Store-до

Биздин сайт менен колдонгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Сайт менен колдонуу Сизге ыңгайлуубу? Өз оюңуз менен бөлүшүңүз. Бул бизге абдан маанилүү.

Сурамжылоо өтүү
Архивдүү тариф

Включай звонки

Чексиз

Beeline KG тармак ичинде чалуулар жана SMS

250 Мб

интернет пакет күнүнө

60 мүн

башка тармактарга

190 с / 4 жумага

Кэненирээк

Тарифтик пландагы өзгөртүүлөр тууралуу

Закрыть Открыть

2020 ж. 1 октябрынан тарта эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, күнүмдүк пакет тартууланат:
- 10 сомго түйүн ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана 100 МБ.
Бул тариф менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат.
Буга чейинки шарттары кайрадан кайтарылган учурунда биз кошумча маалымдайбыз.

05.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 10 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 150 сомдон жогору толуктоо зарыл.

01.12.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилди:

1. Эгерде баланста 4 жумалык абоненттик төлөм алынуу чүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 10 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:

- 10 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 10 сом алынып, күнүмдүк 100 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS;

- 10 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет.

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 150 сомдон жогору толуктоо зарыл.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгерде баланста жумалык абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 10 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 10 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 10 сом алынып, күнүмдүк 100 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2. 10 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 100 МБ күнүнө 10 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 6 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1. 20 сом – 100%
   6 сом – ?
   6 сом * 100% / 10 сом = 60%

2. 500 мүн, 500 SMS, 100 МБ – 100%
   ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
   500 мүн, 500 SMS, 100 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 60 МБ

Ошондо, 6 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 60 МБ.

Кайрадан бир айлык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 150 сомдон жогору толуктоо зарыл.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса:

Beeline KG тармак ичинде чалуулар - 1,14 сом/мүн

КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 4,50 сом/мүн

КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн

КР ичинде SMS - 1 сом

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Тарифке өтүү жеткиликтүү эмес.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир басым менен кошсо болот.

Бардык пакеттердин иштөө мөөнөтү абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап - 28 күн
Бул тарифте пакеттерден тышкары (тариф боюнча же башка кошумча интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.

Эгерде тарифте тармактан тышкары мүнөттөр бүтүп калса, анда башка мобилдик тармакка чалуу учурунда сизге 10 сомго "башка моб.тармактарга 5 мин" топтому берилет.

• Топтомдун мөөнөтү 24 саат. Берилген учурдан тартып 24 сааттан кийин топтомдун колдонулбаган көлөмү күйүп кетет;
• Тарифтин абоненттик төлөмүнүн алынуучу күнү келе электе, топтом берилген учурдан тартып 24 саатка чейин бүткөндө же колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу топтом өчүрүлгөндө, «башка моб.тармакка 5 мин» кайрадан берилиши мүмкүн.

Эгерде мүнөттөр түгөнүп калган учурда (тариф боюнча же башка мүнөттөр топтому боюнча) баланс 10 сомдон аз болсо, анда тармактан тышкаркы чалуу үчүн тарифтик пландын шарттарына ылайык тарификацияланат.

«Башка моб.тармакка 5 мин» топтомунун берилүүсүн өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кеңсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

28 күнгө чексиз чалуулар жана SMS - бул 40320 мүнөт жана 6000 смс.

Башка мобилдик операторлорго чалуулар пакети Меgacom, O! жана Salam операторлоруна тиешелүү.

90 сомго үнөмдөө - бул "Включай звонки" жана "Включай звонки апта" тарифтеринин 4 жумалык абоненттик төлөмүнүн суммаларынын айырмасынан эсептелген.

Башка тарифке өткөндө пакеттер күйүп кетет.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Баалар бардык салыктар менен эсептелген.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.


P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

Тариф боюнча 2021-жылдын 30-августунан тартып, КРнын башка мобилдик операторлоруна мүнөттөр көбөйдү. КРнын башка мобилдик операторлоруна чалуулар үчүн пакетти берүүнүн жаңыртылган шарты 2021-жылдын 30-ноябрына чейин жеткиликтүү.    
    

https://beeline.kg/ru/aidana