close
Мой Beeline

Мой Beeline

Google Play-ден жаңы версиясын жүктөп алыңыз

close
Мой Beeline

Мой Beeline

Sky Mobile

Оценка

Акысыз - App Store-до

Биздин сайт менен колдонгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Сайт менен колдонуу Сизге ыңгайлуубу? Өз оюңуз менен бөлүшүңүз. Бул бизге абдан маанилүү.

Сурамжылоо өтүү
Архивдүү тариф

Включай интернет +

45 Гб

интернет пакет БӨЛҮНҮҮСҮЗ

30 мүн

башка тармактарга

5 Гб

Instagram, WhatsApp, Telegram

Чектөөсүз

Beeline KG тармак ичинде чалуулар жана SMS

300 мүн

Beeline Орусия жана Казакстан номерлерине

6 ГБ

Wi-Fi таратууга

360 с / 4 жумага

Кэненирээк

Билайн Орусия жана Казакстанга 300 акысыз мүнөт

Закрыть Открыть

Пакет тариф боюнча абоненттик төлөм алынгандан кийин берилет. Жашоо мөөнөтү - тариф боюнча пакеттердин аяктоо убактысына чейин.

300 мүнөт түгөндөн кийин Билайн Орусия жана Казакстанга чалуулардын баасы тарифке жараш болот.

Башка тарифке өткөндө калган мүнөттөр күйүп кетет.

Кошуу - *313#.
Эгер Сиз кызматты, мисалы, тариф боюнча пакеттердин аяктоо мөөнөтүнө 3 калгандан кошсоңуз, анда 300 мүнөттүн активдүү убактысы 3 күн болот, андан кийин күйүп кетет.

Beeline Казакстан - 7705-7706, 7771, 7776-7777.
Билайн Орусия - 7900335-7900344, 790205-790207, 790252, 7902553-7902557, 7902559, 7902710, 7902717, 7903, 790462, 7904700-7904707, 7904726-7904727, 7905-7906, 7908364, 7908375-7908379, 7908435-7908439, 790844-790845, 7908460-7908464, 790896-790899, 7909, 7950668, 7950880, 795100-795102, 795320-795322, 796, 7980999, 7983888, 7983999, 7986666.

Тарифтик пландагы өзгөртүүлөр тууралуу

Закрыть Открыть

2020 ж. 1 октябрынан тарта тариф боюнча абоненттик төлөм төлөнсө, WhatsApp, Telegram, Instagram социалдык тармактарына берилген топтом чексиз берилет. 2020 ж. 9-октябрь күнүнөн тартып тарифтин мурдагы шарттары кайтарылат.

2020 ж. 1 октябрынан тарта эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, күнүмдүк пакет тартууланат:
- 20 сомго түйүн ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана 250 МБ.
Бул тариф менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат.
Буга чейинки шарттары кайрадан кайтарылган учурунда биз кошумча маалымдайбыз.

06.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 345 сомдон жогору толуктоо зарыл.

01.12.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилди:

1. Эгерде баланста 4 жумалык абоненттик төлөм алынуу чүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:

- 20 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 20 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS;

- 20 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет.

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 345 сомдон жогору толуктоо зарыл.

2. Эми тариф боюнча колдонулбаган МБтар башка топтолбойт.

2020 ж. 16 январдан тарта Instagram, Telegram, WhatsApp тиркемелерине 5 ГБ көлөмүндөгү интернет пакет берилет.

Тарифти каалаган убакытта башкаргыла

Закрыть Открыть

Тарифке өтүү жеткиликтүү эмес.

Эми интернет пакет түгөнүп калса, жана кийинки төлөмдү күтүүнү каалабасаңыз, тарифти каалаган убакытта кайрадан кошууга мүмкүнчүлүк бар. Баланстан абоненттик төлөм алынып, тариф боюнча баардык пакеттер жаңыдан берилет.

Досрочно обновить пакеты по тарифу возможно набрав команду *2200# - с баланса спишется абонентская плата и все пакеты по тарифу обновятся.

Или же для обеспечения непрерывного доступа к интернету, при исчерпании трафика основного пакета по тарифу будет предоставлен пакет «Интернет 1 Гб» за 20 сомов. Если же закончились минуты вне сети по тарифу, то при совершении звонка вне сети Вам будет доступен пакет "5 мин вне сети" за 10 сомов.

• Срок пакетов 24 часа. По прошествии 24 часов с момента начисления неизрасходованный объем пакета сгорает;
• При окончании пакетов до наступления 24 часов с момента его начисления либо при отключении пакета в связи с прохождением его срока жизни абоненту вновь может выдаваться следующие пакеты
1. «Интернет 1 Гб» при неуспешной попытке выйти в интернет
2. «5 мин вне сети» при неуспешной попытке совершить внесетевой вызов, если дата очередного снятия абонентской платы за тариф еще не наступила.

Если в момент окончания трафика (по тарифу или любых других интернет – пакетов) на балансе меньше 20 сомов, на тарифе интернет не будет предоставляться.

Если в момент окончания пакетов минут (по тарифу или любых других минут) на балансе меньше 10 сомов, то тарификация идет согласно условиям тарифного план на внесетевой звонок.

Отключение выдачи пакетов «5 мин вне сети» и «Интернет 1 Гб» возможно по Заявлению на отключение в офисе продаж и обслуживания Beeline с паспортом или любым другим документом, удостоверяющим личность абонента, на которого оформлен номер. Срок рассмотрения Заявления на отключение составляет 3 рабочих дня.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир басым менен кошсо болот.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгерде баланста жумалык абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 20 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 20 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2. 20 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 250 МБ күнүнө 20 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 12 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1. 20 сом – 100%
   12 сом – ?
   12 сом * 100% / 20 сом = 60%

2. 500 мүн, 500 SMS, 250 МБ – 100%
   ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
   500 мүн, 500 SMS, 250 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 150 МБ

Ошондо, 12 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 150 МБ.

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 345 сомдон жогору толуктоо зарыл.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса:

Beeline KG тармак ичинде чалуулар  - 1.14 сом/мүн

КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 4.50 сом/мүн

КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн

КР ичинде SMS - 1 сом

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Бардык пакеттердин иштөө мөөнөтү абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап - 28 күн.

Бул тарифте пакеттерден тышкары (тариф боюнча же башка кошумча интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

115 сомго үнөмдөө - бул "Включай интернет апта" жана "Включай интернет +" тарифтеринин 4 жумалык абоненттик төлөмүнүн суммаларынын айырмасынан эсептелген.

Телеграм аркылуу болгон чалуулар тиркеме боюнча берилген трафиктен тышкары болот.

Instagram, Telegram, WhatsApp тиркемелерине 5 ГБ көлөмүндөгү интернет пакет берилет.

28 күнгө чексиз чалуулар жана SMS - бул 40320 мүнөт жана 6000 смс.

Башка тарифке өткөндө пакеттер күйүп кетет.
Интернет адилеттүү колдонуу саясатынын шарттарына ылайык берилет. Компаниянын бардык абоненттери үчүн ыңгайлуу интернетке жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында трафик менен адилеттүү колдонуу саясаты - Fair Usage Policy (FUP) колдонулат, бул эӊ көп күч келген сааттарда түйүндүн ресурстарынын адилеттүү бөлүштүрүүнү билдирет. Эгерде эсептешүү мезгилинде абонент аномалдуу чоң көлөмдөгү интернет трафикти колдонуп, башка абоненттерге ыңгайсыздык жаратса, система эсептешүү мезгилинин аягына чейин интернетке кирүүнүн артыкчылыгын төмөндөтөт. Кийинки абоненттик төлөм эсептен чыгарылган күндөн тартып, ошондой эле кошумча интернет топтомдорун сатып алган учурда, абоненттин интернетке кирүү артыкчылыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Система абоненттин керектеген интернет-трафигинин көлөмүнө, базалык станциянын жүктөмүнө, күндүн убактысына жана активдүү абоненттердин санына жараша, аномалдуу чоң интернет трафиги бар абоненттерди автоматтык түрдө аныктайт. Мындай ыкманын эң башкы артыкчылыгы - түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин арасында адилеттүүлүк менен бөлүштүрүү жана мүмкүн болгон максималдуу ылдамдык менен камсыздоо.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Баалар бардык салыктар менен эсептелген.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.


P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

Тариф боюнча 2021-жылдын 31-августунан тартып, КРнын башка мобилдик операторлоруна мүнөттөр көбөйдү. КРнын башка мобилдик операторлоруна чалуулар үчүн пакетти берүүнүн жаңыртылган шарты 2021-жылдын 30-ноябрына чейин жеткиликтүү.    
    

https://beeline.kg/ru/aidana