Архивдүү тариф

Включай интернет +

50 Гб

интернет пакет

30 мүн

башка тармактарга

Чектөөсүз

Beeline KG тармак ичинде чалуулар жана SMS

300 мүн

Beeline Орусия жана Казакстан номерлерине

4 ГБ

Wi-Fi таратууга

420 с / 4 жумага

Кененирээк

Beeline Орусия жана Казакстанга 300 акысыз мүнөт

Закрыть Открыть

Пакет тариф боюнча абоненттик төлөм алынгандан кийин берилет.
Жашоо мөөнөтү - тариф боюнча пакеттердин аяктоо убактысына чейин.

300 мүнөт түгөндөн кийин Beeline Орусия жана Казакстанга чалуулардын баасы тарифке жараш болот.

Башка тарифке өткөндө калган мүнөттөр күйүп кетет.

Кошуу - *313#.
Эгер Сиз кызматты, мисалы, тариф боюнча пакеттердин аяктоо мөөнөтүнө 3 калгандан кошсоңуз, анда 300 мүнөттүн активдүү убактысы 3 күн болот, андан кийин күйүп кетет.

Beeline Казакстан - 7705-7706, 7771, 7776-7777.
Билайн Орусия - 7900335-7900344, 790205-790207, 790252, 7902553-7902557, 7902559, 7902710, 7902717, 7903, 790462, 7904700-7904707, 7904726-7904727, 7905-7906, 7908364, 7908375-7908379, 7908435-7908439, 790844-790845, 7908460-7908464, 790896-790899, 7909, 7950668, 7950880, 795100-795102, 795320-795322, 796, 7980999, 7983888, 7983999, 7986666.

Тарифти каалаган убакытта башкаргыла

Закрыть Открыть

Тарифке өтүү жеткиликтүү эмес.

Эми интернет пакет түгөнүп калса, жана кийинки төлөмдү күтүүнү каалабасаңыз, тарифти каалаган убакытта кайрадан кошууга мүмкүнчүлүк бар.

Баланстан абоненттик төлөм алынып, тариф боюнча баардык пакеттер жаңыдан берилет.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир басым менен кошсо болот.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса

Закрыть Открыть

Эгерде баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 20 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 20 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2. 20 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 250 МБ күнүнө 20 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 12 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1. 20 сом – 100%
   12 сом – ?
   12 сом * 100% / 20 сом = 60%

2. 500 мүн, 500 SMS, 250 МБ – 100%
   ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
   500 мүн, 500 SMS, 250 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 150 МБ

Ошондо, 12 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 150 МБ.

Кайрадан 4 жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 420 сомдон жогору толуктоо зарыл.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл.
Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Пакеттер түгөнүп калса же абоненттик төлөм алынбаса:

Beeline KG тармак ичинде чалуулар  - 1.14 сом/мүн;

КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 4.50 сом/мүн;

КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн;

КР ичинде SMS - 1 сом;

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Бардык пакеттердин иштөө мөөнөтү абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап - 28 күн.

Бул тарифте пакеттерден тышкары (тариф боюнча же башка кошумча интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

28 күнгө чексиз чалуулар жана SMS - бул 40320 мүнөт жана 6000 смс.

Башка тарифке өткөндө пакеттер күйүп кетет.

Beeline Бонус лоялдуулук программасы «Включай интернет +» тарифинде да жеткиликтүү, башка тарифтик пландан «Включай интернет +» тарифине өткөндө буга чейин топтолгон упайлар сакталат.

Интернет адилеттүү колдонуу саясатынын шарттарына ылайык берилет. Компаниянын бардык абоненттери үчүн ыңгайлуу интернетке жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу максатында трафик менен адилеттүү колдонуу саясаты - Fair Usage Policy (FUP) колдонулат, бул эӊ көп күч келген сааттарда түйүндүн ресурстарынын адилеттүү бөлүштүрүүнү билдирет. Эгерде эсептешүү мезгилинде абонент аномалдуу чоң көлөмдөгү интернет трафикти колдонуп, башка абоненттерге ыңгайсыздык жаратса, система эсептешүү мезгилинин аягына чейин интернетке кирүүнүн артыкчылыгын төмөндөтөт. Кийинки абоненттик төлөм эсептен чыгарылган күндөн тартып, ошондой эле кошумча интернет топтомдорун сатып алган учурда, абоненттин интернетке кирүү артыкчылыгы автоматтык түрдө калыбына келтирилет. Система абоненттин керектеген интернет-трафигинин көлөмүнө, базалык станциянын жүктөмүнө, күндүн убактысына жана активдүү абоненттердин санына жараша, аномалдуу чоң интернет трафиги бар абоненттерди автоматтык түрдө аныктайт. Мындай ыкманын эң башкы артыкчылыгы - түйүндүн ресурстарын бардык абоненттердин арасында адилеттүүлүк менен бөлүштүрүү жана мүмкүн болгон максималдуу ылдамдык менен камсыздоо.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Баалар бардык салыктар менен эсептелген.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.


P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

КРнын башка мобилдик операторлоруна чалуулар үчүн пакетти берүүнүн жаңыртылган шарты 2022-жылдын 10-ноябрь айына чейин жеткиликтүү.    
    

https://beeline.kg/ru/aidana