close
Мой Beeline

Мой Beeline

Google Play-ден жаңы версиясын жүктөп алыңыз

close
Мой Beeline

Мой Beeline

Sky Mobile

Оценка

Акысыз - App Store-до

Биздин сайт менен колдонгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Сайт менен колдонуу Сизге ыңгайлуубу? Өз оюңуз менен бөлүшүңүз. Бул бизге абдан маанилүү.

Сурамжылоо өтүү
Архивдүү тариф

Салам

5 Гб

интернет региондун ичинде

5 Гб

интернет региондон тышкары

50 мүн

Beeline Казакстан жана Билайн Россия номерлерине + КР башка тармактарына

Чектөөсүз

чалуулар жана SMS тармак ичинде

Эл аралык чалуулар

прайс-баракчага тууралуу

1 ГБ

Wi-Fi таратууга

90 с / бир жумага

Кэненирээк

Тарифтик пландагы өзгөртүүлөр тууралуу

Закрыть Открыть

2020 ж. 1 октябрынан тарта эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, күнүмдүк пакеттер берилбейт. Бул тариф менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат. Буга чейинки шарттары кайрадан кайтарылган учурунда биз кошумча маалымдайбыз.

2020-жылдын 22-октябрь күнүнөн тартып «Салам» тарифте мурдагы шарттар кайтарылып жана жакшырлытып келгендиги тууралуу билдиребиз. «Салам» тарифинде кайрадан эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, күнүмдүк пакет берилет. Эми эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо жана баланста 15 сомдон көбүрөөк болсо анда күнүмдүк 500 мүнөт жана 500 SMS түйүн ичинде жана 200 МБ пакети 15 сомго берилет. Ал эми баланста 15 сомдон азыраак болсо, анда калдык толугу менен алынып пропорционалдуу көлөмдөгү пакети берилет. Бул тарифтерде пакеттерден тышкары (тариф боюнча же кайсы башка интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Пакеттен сырткары

Закрыть Открыть

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 15 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 15 сом алынып, күнүмдүк 200 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2. 15 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 200 МБ күнүнө 15 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 9 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1. 15 сом – 100%
   9 сом – ?
   9 сом * 100% / 15 сом = 60%

2. 500 мүн, 500 SMS, 200 МБ – 100%
   ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
   500 мүн, 500 SMS, 200 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 120 МБ

Ошондо, 9 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 120 МБ.

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 60 сомдон жогору толуктоо зарыл.

Интернет - 0.1 сом/Мб

Beeline KG тармак ичинде чалуулар - 1.14 сом/мүн

КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 5 сом/мүн

КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн

КР ичинде SMS - 1 сом/смс

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн

Тарифти башкаргыла

Закрыть Открыть

Тарифке өтүү жеткиликтүү эмес.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.

Абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап 7 күн.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир клик менен кошуп турсаңар болот.

Негизги пакет бүткөн учурда

Закрыть Открыть

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.
Же болбосо интернетке үзгүлтүксүз кирүүнү камсыз кылуу үчүн, негизги пакеттин трафиги түгөнгөндө 20 сомго “Интернет 1 Гб” пакети берилет. Эгерде тарифте тармактан тышкары мүнөттөр бүтүп калса, анда башка мобилдик тармакка чалуу учурунда сизге 10 сомго "башка моб.тармактарга 5 мин" топтому жеткиликтүү.
• Топтомдодун мөөнөтү 24 саат. Берилген учурдан тартып 24 сааттан кийин топтомдун колдонулбаган көлөмү күйүп кетет;
• Тарифтин абоненттик төлөмүнүн алынуучу күнү келе электе, топтомдор берилген учурдан тартып 24 саатка чейин бүткөндө же колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу топтомдор өчүрүлгөндө кийинки топтопдор берилиши мүмкүн.
1. «Интернет 1 Гб» интернетке кирүү аракети ийгиликсиз болгондо;
2. «башка моб.тармакка 5 мин» тармактан тышкары чалуу аракети болгондо.

Эгерде трафик түгөнүп калган учурда (тарифке же башка интернет пакеттерге ылайык) баланс 20 сомдон аз болсо, анда интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.
Эгерде мүнөттөр түгөнүп калган учурда (тариф боюнча же башка мүнөттөр топтому боюнча) баланс 10 сомдон аз болсо, анда тармактан тышкаркы чалуу үчүн тарифтик пландын шарттарына ылайык тарификацияланат.
«Интернет 1 ГБ» жана «башка моб.тармакка 5 мин» топтомдорунун берилүүсүн өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кеңсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл.
Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Тариф боюнча 2021-жылдын 1-сентябрынан тартып, КРнын башка мобилдик операторлоруна мүнөттөр көбөйдү. КРнын башка мобилдик операторлоруна чалуулар үчүн пакетти берүүнүн жаңыртылган шарты 2021-жылдын 30-ноябрына чейин жеткиликтүү.

Эгер мүнөт пакеттер түгөнүп калса, анда Билайн Казакстанга жана Россияга чалуулардын баасы - сиздин тарифтик планыңыздын же кошулган кызматтын шарттарына ылайык болот.

Башка тарифке өткөндө пакеттер күйүп кетет.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Интернеттин тегеректөө кадамы - 100 КБ.

Баалар бардык салыктар менен саналган.


P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.
 

https://beeline.kg/ru/aidana