Архивдүү тариф

Салам

15 Гб

интернет

50 мүн

Beeline Казакстан жана Beeline Россия номерлерине

Чектөөсүз

чалуулар жана SMS тармак ичинде

Эл аралык чалуулар

прайс-баракчага тууралуу

1 ГБ

Wi-Fi таратууга

145 c / бир жумага

Кененирээк

Тарифти башкаргыла

Закрыть Открыть

Тарифке өтүү жеткиликтүү эмес.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.

Абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап 7 күн.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир клик менен кошуп турсаңар болот.

Пакеттен сырткары

Закрыть Открыть

Эгерде баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 40 сомго чейин алынып, Сизге күнүмдүк интернет, тармактын ичинде жана сырткары мүнөт/SMS пакеттери күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1. 40 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 40 сом алынып, күнүмдүк 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, ошондой эле тармактан сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS; 
2. 40 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакеттер берилет. 
Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, тармактан сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS күнүнө 40 сомго берилет - бул 100%.
Мисалы, Сиздин балансыңызда 10 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:
2. 40 сом – 100%
10 сом – ?
10 сом * 100% / 40 сом = 25%
3. 250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS – 100%
? мүн, ? SMS, ? МБ – 25%
250 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS, сырткары 5 мүнөт жана 10 SMS * 25% / 100% = 63 МБ, тармак ичинде 125 мүнөт жана 125 SMS, сырткары 1 мүнөт жана 3 SMS
Ошондо, 10 сом эсептен чыгарылып, Сизге пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттери берилет: 63 МБ, тармак ичинде 125 мүнөт жана 125 SMS, тармактан сырткары 1 мүнөт жана 3 SMS.

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 145 сомдон жогору толуктоо зарыл.

Интернет - 0.1 сом/Мб;
Beeline KG тармак ичинде чалуулар - 1.14 сом/мүн;
КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 5 сом/мүн;
КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн;
КР ичинде SMS - 1 сом/смс;
КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн;

Негизги пакет бүткөн учурда

Закрыть Открыть

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.
Же болбосо интернетке үзгүлтүксүз кирүүнү камсыз кылуу үчүн, негизги пакеттин трафиги түгөнгөндө 20 сомго “Интернет 1 Гб” пакети берилет.
Эгерде тарифте тармактан тышкары мүнөттөр бүтүп калса, анда башка мобилдик тармакка чалуу учурунда сизге 10 сомго "башка моб.тармактарга 5 мин" топтому жеткиликтүү.
• Топтомдодун мөөнөтү 24 саат. Берилген учурдан тартып 24 сааттан кийин топтомдун колдонулбаган көлөмү күйүп кетет;
• Тарифтин абоненттик төлөмүнүн алынуучу күнү келе электе, топтомдор берилген учурдан тартып 24 саатка чейин бүткөндө же колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу топтомдор өчүрүлгөндө кийинки топтопдор берилиши мүмкүн.
1. «Интернет 1 Гб» интернетке кирүү аракети ийгиликсиз болгондо;
2. «Башка моб.тармакка 5 мин» тармактан тышкары чалуу аракети болгондо.

Эгерде трафик түгөнүп калган учурда (тарифке же башка интернет пакеттерге ылайык) баланс 20 сомдон аз болсо, анда интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.
Эгерде мүнөттөр түгөнүп калган учурда (тариф боюнча же башка мүнөттөр топтому боюнча) баланс 10 сомдон аз болсо, анда тармактан тышкаркы чалуу үчүн тарифтик пландын шарттарына ылайык тарификацияланат.
«Интернет 1 ГБ» жана «башка моб.тармакка 5 мин» топтомдорунун берилүүсүн өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кеңсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл.
Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Кошумча интернет пакетти берүү боюнча жаңыланган шарт 01.12.2023-ж. чейин жеткиликтүү.

Эгер мүнөт пакеттер түгөнүп калса, анда Beeline Казакстанга жана Россияга чалуулардын баасы - сиздин тарифтик планыңыздын же кошулган кызматтын шарттарына ылайык болот.

Beeline Бонус лоялдуулук программасы «Салам» тарифинде да жеткиликтүү, башка тарифтик пландан «Салам» тарифине өткөндө буга чейин топтолгон упайлар сакталат.

Башка тарифке өткөндө пакеттер күйүп кетет.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Интернеттин тегеректөө кадамы - 100 КБ.

Баалар бардык салыктар менен саналган.

P2P (торрент) жана FTP файл алмаштыруу түйүндөрүнөн жүктөп алуу ылдамдыгы чектелген.

https://beeline.kg/ru/aidana