close
Мой Beeline

Мой Beeline

Google Play-ден жаңы версиясын жүктөп алыңыз

close
Мой Beeline

Мой Beeline

Sky Mobile

Оценка

Акысыз - App Store-до

Биздин сайт менен колдонгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

Сайт менен колдонуу Сизге ыңгайлуубу? Өз оюңуз менен бөлүшүңүз. Бул бизге абдан маанилүү.

Сурамжылоо өтүү
Тариф

Просто мини

10 Гб

интернет пакет

5 мүн

КР башка мобилдик операторлоруна чалууларга

Чектөөсүз

Beeline тармак ичинде чалуулар жана SMS

1 сом

чексиз трафик Whatsapp, Одноклассники жана Telegram күнүнө

Эл аралык чалуулар - прайс-баракчага тууралуу

1 ГБ

Wi-Fi таратууга

90 с / бир жумага

Кэненирээк

Пакеттен сырткары

Закрыть Открыть

Beeline KG тармак ичинде чалуулар (абоненттик төлөм алынбаса) - 1.14 сом/мүн
КР башка мобилдик операторлоруна чалуулар - 5 сом/мүн
КР орнотулган операторлоруна чалуулар - 5.85 сом/мүн
КР ичинде SMS - 1 сом/смс

КРнын орнотулган номерлеринен 07755 жана 07759 префикстүү түз номерлерге болгон кирүүчү чалуулар – 4,5 сом/мүн

Эгер баланста жумалык абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, Сизге тармак ичинде чалуулар менен SMS жана интернет пакети күнүнө берилип турат, эгерде баланста:
1.    15 сомдон көбүрөөк болсо, баланстан 15 сом алынып, күнүмдүк 200 МБ, тармак ичинде 500 мүнөт жана 500 SMS; 
2.    15 сомдон азыраак болсо, калдык толугу менен алынып, пропорционалдык көлөмдөгү пакет берилет. 

Пропорционалдык пакеттердин чыгарылышын аныктоонун механикасы:
500 мүн, 500 SMS, 200 МБ күнүнө 15 сомго берилет - бул 100%.

Мисалы, Абоненттин балансында 9 сом болсо, пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакеттерин кантип эсептесе болот:

1.  15 сом – 100%
      9 сом – ?
      9 сом * 100% / 15 сом = 60%

2.  500 мүн, 500 SMS, 200 МБ – 100%
     ? мүн, ? SMS, ? МБ – 60%
     500 мүн, 500 SMS, 200 МБ * 60% / 100% = 300 мүн, 300 SMS, 120 МБ

Ошондо, 9 сом эсептен чыгарылып, Абонентке пропорционалдык көлөмдөгү байланыш пакети берилет: 300 мүн, 300 SMS, 120 МБ.

Күнүмдүк пакеттерди өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кенсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл. Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Тарифти башкаргыла

Закрыть Открыть

Тарифке өтүү жеткиликтүү эмес.

Пакеттерди текшерүү командалары *505#*604#.

Абоненттик төлөм алынган убакыттан баштап 7 күн.

Сайтта каттоодон бир жолу өтүп, тарифтерди бир клик менен кошуп турсаңар болот.

Негизги пакет бүткөн учурда

Закрыть Открыть

Тариф боюнча пакеттерди мөөнөтүнөн мурда *2200# буйругу аркылуу жаңыртса болот - баланстан абоненттик төлөм алынып тариф боюнча бардык топтомдор жаңыртылат.
Же болбосо интернетке үзгүлтүксүз кирүүнү камсыз кылуу үчүн, негизги пакеттин трафиги түгөнгөндө 20 сомго “Интернет 1 Гб” пакети берилет. Эгерде тарифте тармактан тышкары мүнөттөр бүтүп калса, анда башка мобилдик тармакка чалуу учурунда сизге 10 сомго "башка моб.тармактарга 5 мин" топтому жеткиликтүү.
• Топтомдодун мөөнөтү 24 саат. Берилген учурдан тартып 24 сааттан кийин топтомдун колдонулбаган көлөмү күйүп кетет;
• Тарифтин абоненттик төлөмүнүн алынуучу күнү келе электе, топтомдор берилген учурдан тартып 24 саатка чейин бүткөндө же колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу топтомдор өчүрүлгөндө кийинки топтопдор берилиши мүмкүн.
1. «Интернет 1 Гб» интернетке кирүү аракети ийгиликсиз болгондо;
2. «башка моб.тармакка 5 мин» тармактан тышкары чалуу аракети болгондо.

Эгерде трафик түгөнүп калган учурда (тарифке же башка интернет пакеттерге ылайык) баланс 20 сомдон аз болсо, анда интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.
Эгерде мүнөттөр түгөнүп калган учурда (тариф боюнча же башка мүнөттөр топтому боюнча) баланс 10 сомдон аз болсо, анда тармактан тышкаркы чалуу үчүн тарифтик пландын шарттарына ылайык тарификацияланат.
«Интернет 1 ГБ» жана «башка моб.тармакка 5 мин» топтомдорунун берилүүсүн өчүрүү үчүн абонент сатуу жана тейлөө кеңсесинде паспорт же өздүгүн тастыктаган башка документ менен арыз жазуусу зарыл.
Компания тарабынан арызды кароо мөөнөтү 3 жумушчу күндү түзөт.

Кошумча маалымат

Закрыть Открыть

Башка тарифке өткөндө пакеттер күйүп кетпейт.

Чексиз Whatsapp, Одноклассники жана Telegram пакетти (1 сом/суткасына) Просто мини тарифи боюнча бир жумалык абоненттик төлөм алынгандан кийин иштеп баштайт.

Чалуулардын тегеректөө кадамы - 10 сек.

Интернеттин тегерктөө кадамы - 100 Кб.

Баалар бардык салыктар менен саналаган.

FAQ

Закрыть Открыть

Эгер Telegram-да же WhatsApp-да 20 МБ видео келсе, аны жүктөө акысыз болобу? Же негизги интернет пакеттерден алынабы?

Эгер Сиз ал видео мессенджерде жайгашылган жана жүктөлгөн же көрүлгөн болсо (Сиз башка интернет сайтка өткөн эмес болсоңуз шилтеме аркылуу) анда көрүү жана жүктөө акысыз болот.

https://beeline.kg/ru/aidana