Россия жана Казахстандын Beeline номурларына акысыз чалуу аткарыныз!

Жөн гана *901*30# буйрутмасын терсеңиз сизге Билайн Россия, Билайн Казахстан жана Кытайдын баардык номурларына  30 мунөт кошулат.

Пакет ар 7 күн сайын 2020 жылдын 6 чы апрелине чейин акысыз берилет.

Кийин пакеттин баасы жумасына баардык салыктарды кошуу менен 35 сомду же пакет ичинде  мунөтүнө 1 сом 20 тыйынды тузөт. 

Тарифтик планыңызды алмаштырганда колдонулбаган пакеттер сакталып калат.

Пакетти өчургөндө колдонулбаган мүнөттөр сакталбайт.

Пакеттин жашоо мөөнөтү кошулган күндөн баштап 7 күн.

Тегерктөө кадамы 1 мүнөт.

Россия жана Казахстан  Beeline номурларына, ошондой эле Кытайдын баардык номурларына мүнөт пакеттерин кошуу үчүн *901*30# буйрутмасын териңиз.

Россия жана Казахстан  Beeline номурларына, ошондой эле Кытайдын баардык номурларына мүнөт пакеттерин өчүрүү  үчүн *901*30#0# буйрутмасын териңиз.

Пакеттердин статусун текшерүү үчүн *905#  буйрутмасын териңиз.

Пакеттеги мүнөттөрдүн калдыгын текшерүү үчүн *505# буйрутмасын  териңиз.

Россия Билайн - 7

900335-900344, 90205-90207, 90252, 902553-902557, 902559, 902710, 902717, 903, 90462, 904700-904707, 904726-904727, 905-906, 908364, 908375-908379, 908435-908439, 90844-90845, 908460-908464, 90896-90899, 909, 950668, 950880, 95100-95102, 95320-95322, 96, 980999, 983888, 983999, 986666

Казахстан Beeline - 77

05-06, 71, 76-77

https://beeline.kg/ru/aidana