«Просто больше», «Персональный», «Включай интернет регион» жана «Включай интернет на месяц регион» тарифтерине өтүү жабыла тургандыгы тууралуу маалымат

«Просто больше», «Персональный», «Включай интернет регион апта» жана «Включай интернет регион» тарифтерине өтүү 2019-жылдын 22-ноябрь күнү жабылат.

Маанилүү маалымат!!!
Бул тарифтер менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат.

https://beeline.kg/ru/aidana