«Түнкү нөл» кызматына жаңы кошулуулардын жабылышы жөнүндө маалымдайбыз.

12.04.2021-жылдан тарта, «Түнкү нөл» кызматына кошулуу мүмкүнчүлүгү жабыла тургандыгы жөнүндө маалымдайбыз.


Көңүл буруңуз!!!


«Түнкү нөл» кызматын 12.04.2021-жылга чейин кошкон абоненттер үчүн калган шарттардын бардыгы өзгөрүүсүз калат.
 

https://beeline.kg/ru/aidana