Жакшы Жаңылыктар! Сиздин "Включай" тарифиңиз "Включай интернет 60" акциясы менен мындан да жакшы болду

Жакшы Жаңылыктар! Сиздин "Включай" тарифиңиз "Включай интернет 60" акциясы менен мындан да жакшы болду. 1.06.2020 күндөн баштап, 100 МБ ордуна 200 МБ, күнүмдүк пакеттин баасын өзгөртпөй аласыз. Тариф текшерүү:*111#

https://beeline.kg/ru/aidana