«Сенин тандооң 95 сом»

«Сенин тандооң 95 сом»
1+1 ГБ, 25 мүнөт

14.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:
Эми 6 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 20 мүнөттү жумасына 105 сомго алсаңыз болот. 14.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң M» болуп өзгөрүлөт. Түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жана пакеттен сырткары 128 кбит/сек чейин чексиз интернет жеткиликтүү эмес болот. Интернет пакет түгөнүп калса 1 МБ баасы 10 тыйынды түзөт 100 КБ тегеректөө кадамы менен.
Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:
- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 105 сомдон жогору толуктоо зарыл.
    
«Сенин тандооң 95 сом»
2+2 ГБ, 20 мүнөт

14.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:
Эми 6 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 20 мүнөттү жумасына 105 сомго алсаңыз болот. 14.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң M» болуп өзгөрүлөт. Түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жана пакеттен сырткары 128 кбит/сек чейин чексиз интернет жеткиликтүү эмес болот. Интернет пакет түгөнүп калса 1 МБ баасы 10 тыйынды түзөт 100 КБ тегеректөө кадамы менен.
Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:
- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 105 сомдон жогору толуктоо зарыл.


«Сенин тандооң 95 сом»
3+3 ГБ, 15 мүнөт

14.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:
Эми 6 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 20 мүнөттү жумасына 105 сомго алсаңыз болот. 14.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң M» болуп өзгөрүлөт. Түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жана пакеттен сырткары 128 кбит/сек чейин чексиз интернет жеткиликтүү эмес болот. Интернет пакет түгөнүп калса 1 МБ баасы 10 тыйынды түзөт 100 КБ тегеректөө кадамы менен.
Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:
- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 105 сомдон жогору толуктоо зарыл.

«Сенин тандооң 95 сом»
4+4 ГБ, 10 мүнөт

14.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:
Эми 8 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 5 мүнөттү жумасына 105 сомго алсаңыз болот. 14.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң M» болуп өзгөрүлөт. Түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жана пакеттен сырткары 128 кбит/сек чейин чексиз интернет жеткиликтүү эмес болот. Интернет пакет түгөнүп калса 1 МБ баасы 10 тыйынды түзөт 100 КБ тегеректөө кадамы менен.
Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:
- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 105 сомдон жогору толуктоо зарыл.

«Сенин тандооң 95 сом»
5+5 ГБ, 5 мүнөт

14.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:
Эми 8 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 5 мүнөттү жумасына 105 сомго алсаңыз болот. 14.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң M» болуп өзгөрүлөт. Түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жана пакеттен сырткары 128 кбит/сек чейин чексиз интернет жеткиликтүү эмес болот. Интернет пакет түгөнүп калса 1 МБ баасы 10 тыйынды түзөт 100 КБ тегеректөө кадамы менен.

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:
- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 105 сомдон жогору толуктоо зарыл.

«Сенин тандооң 95 сом»
6+6 ГБ, 0 мүнөт

14.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:
Эми 8 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 5 мүнөттү жумасына 105 сомго алсаңыз болот. 14.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң M» болуп өзгөрүлөт. Түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жана пакеттен сырткары 128 кбит/сек чейин чексиз интернет жеткиликтүү эмес болот. Интернет пакет түгөнүп калса 1 МБ баасы 10 тыйынды түзөт 100 КБ тегеректөө кадамы менен.
Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 20 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:
- 20 сомго: 250 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;
Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 105 сомдон жогору толуктоо зарыл.

https://beeline.kg/ru/aidana