«Сенин тандооң 60 сом»

«Сенин тандооң 60 сом»
0 ГБ, 15 минут

13.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эми 1,5 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 15 мүнөттү жумасына 70 сомго алсаңыз болот. 13.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң S» болуп өзгөрүлөт.

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 70 сомдон жогору толуктоо зарыл.


«Сенин тандооң 60 сом»
1+1 ГБ, 10 мүнөт

13.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эми 1,5 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 15 мүнөттү жумасына 70 сомго алсаңыз болот. 13.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң S» болуп өзгөрүлөт. Тарифтик планда түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жеткиликтүү эмес болот.

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 70 сомдон жогору толуктоо зарыл.


«Сенин тандооң 60 сом»
2+2 ГБ, 5 мүнөт

13.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эми 5 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 5 мүнөттү жумасына 70 сомго алсаңыз болот. 13.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң S» болуп өзгөрүлөт. Тарифтик планда түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жеткиликтүү эмес болот.

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 70 сомдон жогору толуктоо зарыл.


«Сенин тандооң 60 сом»
3+3 ГБ, 0 мүнөт

13.08.2020-жылдан тарта тарифтик планга өзгөрүүлөр киргизилет:

Эми 5 ГБ күндүз жана түнкүгө бөлүнүүсүз пакет, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана КР башка мобилдик тармактарына чалууларга 5 мүнөттү жумасына 70 сомго алсаңыз болот. 13.08.2020-жылдан тарта тарифтик пландын аталышы «Сенин тандооң S» болуп өзгөрүлөт. Тарифтик планда түнкү чексиз интернет 01:00 дөн 07:00 гө чейин жеткиликтүү эмес болот.

Эгер баланста абоненттик төлөм алынуу үчүн акча каражат жетиштүү эмес болсо, анда баланстан күнүнө 15 сомго чейин алынып, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS жана интернет пакет күнүнө берилип турат:

- 15 сомго: 200 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 10 сомго: 100 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

- 5 сомго: 50 МБ, тармак ичинде чексиз чалуулар менен SMS;

Кайрадан жумалык төлөмгө кайрылуу үчүн балансты 70 сомдон жогору толуктоо зарыл.

https://beeline.kg/ru/aidana