Beeline'дын кеңселеринде жылынып алгыла!

Мындай суук, аяздуу күндөрү биздин абоненттер төмөнкү даректер боюнча жайгашкан кеңселерибизде ысык чай жана кофе менен жылына алышат:

Кеңсе Дарек

Азия Молл

г.Бишкек пр. ТЦ Азия Молл

Бишкек Парк

г. Бишкек, пр. Киевская, 148 / Bishkek, Kievskay Street, 148

ЦУМ-1

г. Бишкек, пр. Чуй, 155 / Bishkek, pr. Chui, 155

Бета 2

г. Бишкек, ул. Юнусалиева, 177/2 - Bishkek, str. Yunusalieva, 177/2

Вефа

г. Бишкек, ул. Горького, 27/1 - Bishkek, str. Gorky, 27/1

Дордой 1

г. Бишкек, по ул. Кожевенная, рынок "Дордой" / Bishkek, "Dordoi"

Орда

г. Бишкек, ул. Ибраимова 115/1 вход со стороны ул. Гоголя

Беловодск

с. Беловодское, ул. Фрунзе, 153 / Belovodskoe village, st. Frunze, 153

Кант

г. Кант, ул. Ленина, 89 / Kant str. Lenin, 89

Сокулук

с. Сокулук, по ул. Фрунзе, ТЦ "Береке" / Sokuluk village, str. Frunze, market "Bereke"

Токмок

г. Токмок, ул. Ибраимова, 137 / Tokmok, Str. Ibraimov, 137


Сизге кам көрүү менен, Beeline!
https://beeline.kg/ru/aidana