Бир катар тарифтик пландарда интернетти таратуу шарттарынын өзгөрүшү жөнүндө маалымдайбыз:

17.05.2021-жылдан баштап, төмөнкү тарифтерде интернетти таратуу шарттарына өзгөртүүлөр киргизилет:
1.    Жаңы Включай Интернет апта, 
2.    Включай Интернет регион,
3.    Старт+.

«Жаңы Включай Интернет апта», «Включай Интернет регион» тарифтердеги абоненттер өз телефондорун интернет түйүнү катары колдонууну уланта алышат, жана мурдагыдай эле, кошумча кызматтарды кошуусуз жана акы төлөбөстөн, каалаган жеткиликтүү топтомдон мобилдик интернетти акысыз тарата алышат.
Таратуу үчүн интернет-трафиктин жеткиликтүү көлөмү (бардык жеткиликтүү интернет топтомдорунан, тарифтик план боюнча топтомдордун мөөнөтүнүн ичинде):

Жеткиликтүү трафикти акысыз түрдө таратуунун чеги:

«Жаңы Включай интернет» - 1 ГБ

«Включай интернет на месяц регион»  -  4 ГБ

Эгер баланста 10Мбка төлөө үчүн каражат бар болсо, анда «Старт+» тарифте күнүнө 10Мб көлөмүндө акысыз түрдө интернет таратуу мүмкүн.

«Жаңы Включай интерне аптат» жана «Включай интернет регион» тарифтик пландардагы абоненттер үчүн жаңы «Интернетти тарат» кызматы 17.05.2021--жылдан баштап жеткиликтүү болот. Бул кызмат абоненттик төлөмдү төлөп, интернетти чектөөсүз таратууга мүмкүнчүлүк берет.

https://beeline.kg/ru/aidana