«Чексиз YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp» акциясы узартылды.

Урматтуу абонент,
Бизде Сизге жакшы жаңылык бар. Бирге интернет үчүн PRO+ivi  тарифинде «Чексиз YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp» акциясы 31.05.2022ж чейин узартылды.

31.05.2022ге чейин Бирге интернет үчүн PRO+ivi тарифи менен жаңы SIM картаны сатып алууда "Чексиз YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp" акциясы жеткиликтүү. 
Бирге интернет үчүн PRO+ivi тарифи боюнча абоненттик төлөмдү төлөгөндөн кийин сизге акция боюнча: 
- Чексиз YouTube 
- Чексиз TikTok 
- Чексиз Instagram 
- Чексиз WhatsApp берилет.
Чексиз интернетти берүү мөөнөтү 90 кун.
Мөөнөт Бирге интернет үчүн PRO+ivi тарифи менен SIM-картаны сатып алган күндөн тартып эсептелет. 
Башка тарифке өткөндө, акция боюнча чексиз интернетти берүү токтотулат. Бир номерде акцияны бир жолу колдонсо болот.

https://beeline.kg/ru/aidana