Пландык жумуштар тууралуу 25.10.2022 01:00 - 06:00

Пландык жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу:

02:00 - 03:00 чейин республика боюнча интернет сервисинин иштөөсүндө кыйынчылыктар каралышы мүмкүн;

01:00 - 06:00 чейин SMS сервисинин иштөөсүндө кыйынчылыктар каралышы мумкун.

Иштердин жүргүзүлүү убактысы:

25.10.2022 01:00 - 06:00

https://beeline.kg/ru/aidana