Пландык жумуштар тууралуу 18.06.2021 00:00 - 06:00

Пландык түнкү жумуштар тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу олкобуздун туштук аймактарында жана Нарын, Ысык - Кол облустарында байлаыныштын начарлоосу байкалышы мумкун. Мындан сырткары Кыргызстан боюнча интернет сервистин иштөөсүндө кыйынчылыктар байкалышы кутулот.

Иштердин жүргүзүлүү убактысы:
18.06.2021 00:00-06:00

https://beeline.kg/ru/aidana