Пландык жумуштар тууралуу 15.10.2021 00:00-04:00

Пландык түнкү иштер тууралуу кабарлайбыз, буга байланыштуу кийинки кыйынчылыктар каралышы мумкун: 

-Республика боюнча интернет кызматын колдонуу;
-Кошумча кызматтардын абоненттик толому алынуусунда жана колдонуусунда;
-Balance.kg тиркемесин колдонуусунда;
-Толуктоо карталарын колдонуу;
-*612ге акылуу ыкчам линиясыга байланышында;
детализацияны коруусундо;
-USSD командаларын колдонуусунда;
-Номерлерди активдештируусундо;
-Тарифтерди өзгөртуусундо;
-Акылуу кызматтарды кошуу/очуруусундо;
-Автоплатеж жана ишенимдүү толом кызматтарын колдонуусунда;
-Роуминг очуруусундо

Время проведения работ:

15.10.2021 00:00-04:00

https://beeline.kg/ru/aidana