Маалыматтарыңыздын коопсуздугун текшерип, 10 Гб интернетке ээ болуңуз

Урматтуу абонент, *142# буйругу аркылуу маалыматтарыңыздын коопсуздугун жана актуалдуулугун текшерип алыңыз.

Эгер маалыматтарыңызды жаңыртуу зарыл болсо, Beeline'дын эң жакынкы кеңсесине өздүгүңүздү тастыктаган документ менен келип, номерди өзүңүзгө кайрадан каттатып алыңыз.
 
Бул эмне үчүн керек?
 
Персоналдаштыруунун негизги артыкчылыктары – коопсуздук жана ишенимдүүлүк. Каттоодон өтүү алдамчылык аракеттерине каршы кепилдик берет.
Мындай практика көптөгөн чет өлкөлөрдө жана КМШнын бир катар мамлекеттеринде кабыл алынган.
 
Персоналдаштыруунун башка артыкчылыктары:
 
1. телефонуңуз жоголгон учурда, номериңизди оңой калыбына келтирүү;
2. номериңизди толук башкаруу;
3. маалыматтарыңыздын купуялуулугун коргоо; жана
4. номериңиз боюнча аткарылган иш-аракеттер жөнүндө толук маалымат алуу.
 
Эгер кеңселерге келип, персоналдаштыруудан  өтсөңүз, белекке 10 Гб, ал эми Mой Beeline тиркемеси аркылуу – 5 Гб интернет аласыз.

https://beeline.kg/ru/aidana