Тармактан сырткары 1 мүнөткө 1 сом акциясынын шарты жаңыртылды.

Урматтуу абонент!
05.11.2022-ж. тарта «Тармактан сырткары 1 мүнөткө 1 сом!» акциясы шарты жаңыртылгандыгы жөнүндө билдиребиз. Эми «10 сомго башка мобилдик тармактарына 10 мүнөт» пакети тариф боюнча абоненттик төлөм төлөнбөгөнүнө карабастан берилет. 

Маанилүү маалымат! Тарифтердин башка шарттары өзгөрүлбөстөн калат.

https://beeline.kg/ru/aidana