Кээ бир тарифтик пландардын шарттарынын өзгөрүшү жөнүндө

Урматтуу абонент, 2023-жылдын 27-ноябрынан баштап, төмөнкү тарифтердин шарттарына өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгы тууралуу маалымдайбыз:

•    "жаңы Бирге чалуулар үчүн жума",
•    "жаңы Бирге чалуулар үчүн",
•    "Бирге чалуулар үчүн жума",
•    "Бирге чалуулар үчүн",
•    "Включай звонки неделя
•    "Включай звонки",
•    "жаңы Включай звонки неделя",
•    "жаңы Включай звонки".

Жаңыланган шарттарга ылайык, тарифтин интернет топтому мөөнөтүнөн мурда түгөнгөн учурда, 35 сомго чейинки жана көлөмү 1 ГБка чейинки кошумча интернет топтому, интернетке чыгуу аракети болгондо, 24 саатка берилет.
Калган тарифтик шарттар өзгөрүүсүз калмакчы.

https://beeline.kg/ru/aidana