Айрым кызматтарды жаңыдан активдештирүүнү токтотуу жөнүндө

Урматтуу корпоративдик топтордун абоненттери, 19.01.2024-жылдан баштап, төмөндөгү кошумча кызматтарды жаңыдан активдештирүү мүмкүнчүлүгү жабыла тургандыгы жөнүндө маалымдайбыз:
•    «Чексиз YouTube»;
•    «Чексиз WhatsApp»;
•    «Чексиз Telegram»;
•    «TikTok топтому»; жана
•    «Instagram топтому». 

Көңүл буруңуз!
Бул кызматтарды учурда колдонуп жаткан абоненттер үчүн бардык шарттар өзгөрүүсүз калмакчы.

https://beeline.kg/ru/aidana