Бир катар тарифтик пландарга өтүү жабыла тургандыгы тууралуу маалымат

17.02.2021 ж. тартып «Бирге чалуулар үчүн», «Бирге чалуулар үчүн жума», «Бирге интернет үчүн», «Бирге интернет үчүн жума», «Бирге интернет үчүн регион» тарифтерине өтүү мүмкүнчүлүгү жабыла тургандыгын маалымдайбыз.

Маанилүү маалымат!!!
Бул тариф менен колдонуп жаткан Абоненттер үчүн башка шарттар өзгөрүлбөстөн калат.

https://beeline.kg/ru/aidana