Тарифтик пландагы мурунку шарттар кайрадан кайтарылгандыгы жөнүндө маалымат

2020-жылдын 30-октябрь күнүнөн тартып «Твой выбор S», «Твой выбор L», «Можно все 2.0» жана «Секретный+» тарифтеридне мурдагы шарттар кайтарылып жана жакшырлытып келгендиги тууралуу билдиребиз. Бул тарифтерде кайрадан эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо, күнүмдүк пакет берилет.

Эми «Твой выбор S» тарифинде эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо жана баланста 15 сомдон көбүрөөк болсо анда күнүмдүк 500 мүнөт жана 500 SMS түйүн ичинде жана 200 МБ пакети 15 сомго берилет. Ал эми баланста 15 сомдон азыраак болсо, анда калдык толугу менен алынып пропорционалдуу көлөмдөгү пакети берилет. Бул тарифтерде пакеттерден тышкары (тариф боюнча же кайсы башка интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

Эми «Твой выбор L», «Можно все 2.0» жана «Секретный+» тарифтеринде эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо жана баланста 20 сомдон көбүрөөк болсо анда күнүмдүк 500 мүнөт жана 500 SMS түйүн ичинде жана 250 МБ пакети 20 сомго берилет. Ал эми баланста 20 сомдон азыраак болсо, анда калдык толугу менен алынып пропорционалдуу көлөмдөгү пакети берилет. Бул тарифтерде пакеттерден тышкары (тариф боюнча же кайсы башка интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

https://beeline.kg/ru/aidana