Чыгуучу эл аралык чалуулардын тарифтештирүүсүнө өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгы жөнүндө маалымдайбыз

Урматтуу абонент,

Чыгуучу эл аралык чалуулардын тарифтештирүүсүнө өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгы жөнүндө маалымдайбыз.
2022-жылдын 1-сентябрынан тарта, «Бизнес Укмуш Международный» жана «Бизнес Эркиндик» тарифтик пландары боюнча эл аралык чалуулардын тарифтештирүүсүнө төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилет:

«БУМ» тарифтик планы боюнча (Бизнес Укмуш Международный) чыгуучу эл аралык чалуулардын тарифтештирүү шарттары

Багыт

Баасы, сом (КНС жана СС менен)

Россияга чыгуучу чалуулар

4,5 сом

Казакстанга чыгуучу чалуулар

Алматыга, Астанага (орнотулган номерлер)

3,5 сом

Башка

6,5 сом

Кытай, АКШ жана Канадага чыгуучу чалуулар

1,9 сом

Өзбекстанга чыгуучу чалуулар

7,0 сом

Түркияга чыгуучу чалуулар

Стамбулга (орнотулган номерлер)

3,5 сом

Башка

14,0 сом

Түндүк Кипр

10,0 сом

Түштүк Кореяга чыгуучу чалуулар

4,5 сом

Тажикстанга чыгуучу чалуулар

14,0 сом

Украинага чыгуучу чалуулар

18,0 сом

Германияга чыгуучу чалуулар

Орнотулган номерлер

3,0 сом

Мобилдик

16,0 сом

БАЭге чыгуучу чалуулар

14,0 сом

Иранга чыгуучу чалуулар

16,0 сом

Түркмөнстанга чыгуучу чалуулар

12,0 сом

Улуу Британияга чыгуучу чалуулар

Орнотулган номерлер

7,0 сом

Мобилдик

36,0 сом

Индияга чыгуучу чалуулар

3,0 сом

Башка чыгуучу эл аралык чалуулар

Расмий прайс-листке ылайык


«Бизнес Эркиндик» тарифтик планы боюнча чыгуучу эл аралык чалуулардын тарифтештирүү шарттары:

Багыт

Баасы, сом (КНС жана СС менен)

Россияга чыгуучу чалуулар

4,5 сом

Казакстанга чыгуучу чалуулар

Алматыга, Астанага (орнотулган номерлер)

3,5 сом

Башка

6,5 сом

Кытай, АКШ жана Канадага чыгуучу чалуулар

1,9 сом

Өзбекстанга чыгуучу чалуулар

7,0 сом

Түркияга чыгуучу чалуулар

Стамбулга (орнотулган номерлер)

3,5 сом

Башка

14,0 сом

Түндүк Кипр

10,0 сом

Түштүк Кореяга чыгуучу чалуулар

4,5 сом

Тажикстанга чыгуучу чалуулар

14,0 сом

Украинага чыгуучу чалуулар

18,0 сом

Германияга чыгуучу чалуулар

Орнотулган номерлер

3,0 сом

Мобилдик

16,0 сом

БАЭге чыгуучу чалуулар

14,0 сом

Иранга чыгуучу чалуулар

16,0 сом

Түркмөнстанга чыгуучу чалуулар

12,0 сом

Улуу Британияга чыгуучу чалуулар

Орнотулган номерлер

7,0 сом

Мобилдик

36,0 сом

Индияга чыгуучу чалуулар

3,0 сом

Пакистанга чыгуучу чалуулар

6,0 сом

Башка чыгуучу эл аралык чалуулар

Расмий прайс-листке ылайык


Чалуулардын тарифтештирүүсү – мүнөт сайын.
*Көңүл буруңуз! Өзгөртүүлөр 2022-жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кирет.

https://beeline.kg/ru/aidana