Кээ бир тарифтик пландардагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат

Биздин түйүн ичинде абоненттердин мобилдик интернет менен пайдалануусунун көбөйүшүнө байланыштуу, айрым архивдик тарифтердин шарттары Компания тарабынан кайра каралды.

2020 ж. 21 декабрдан тарта «жаңы Включай интернет регион апта», «жаңы Включай интернет» жана «Включай больше» тарифтеринде күн сайын берилүүчү пакеттердин шарттарына өзгөртүүлөр киргизилет.

«жаңы Включай интернет регион апта» тарифинде эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо жана баланста 15 сомдон көбүрөөк болсо анда күнүмдүк 500 мүнөт жана 500 SMS түйүн ичинде жана 200 МБ пакети 15 сомго берилет. Ал эми баланста 15 сомдон азыраак болсо, анда калдык толугу менен алынып пропорционалдуу көлөмдөгү пакети берилет. Бул тарифтерде пакеттерден тышкары (тариф боюнча же кайсы башка интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт.

«жаңы Включай интернет» жана «Включай больше» тарифтеринде эгерде баланста абоненттик төлөмүнө жетиштүү каражат болбосо жана баланста 20 сомдон көбүрөөк болсо анда күнүмдүк 500 мүнөт жана 500 SMS түйүн ичинде жана 250 МБ пакети 20 сомго берилет. Ал эми баланста 20 сомдон азыраак болсо, анда калдык толугу менен алынып пропорционалдуу көлөмдөгү пакети берилет. Бул тарифтерде пакеттерден тышкары (тариф боюнча же кайсы башка интернет пакеттерден) интернет менен колдонуу мүмкүнчүлүгү болбойт. Ошондой эле «Включай больше на месяц» тарифинде андан ары пакеттеги иштетилбеген ГБ топтолбойт.

https://beeline.kg/ru/aidana