Кээ бир тарифтик пландардагы өзгөрүүлөр жөнүндө маалымат

Урматтуу абоненттер!
18.08.2021-жылдан баштап Жаңы Бирге интернет үчүн регион, Бирге интернет үчүн + IVI, Жаңы Бирге интернет үчүн жума, Бирге интернет үчүн Pro+ IVI, Бирге интернет үчүн регион, Бирге интернет үчүн, Бирге интернет үчүн жума, Включай интернет регион +, Включай интернет регион, Включай интернет апта регион, Жаңы Включай интернет регион, Жаңы Включай интернет апта регион, Включай интернет апта, Включай интернет, Включай интернет+, Жаңы Включай интернет апта, Жаңы Включай интернет, Включай Больше апта, Включай Больше, Суйло +, Суйло S, Суйлo Pro, Салам, Секретный+, Просто, Просто мини, Просто больше, Твой выбор M, Твой выбор S, Твой выбор L, Билим онлайн, Gold, Можно все 2.0, Мугалим онлайн, Жаңы Мугалим онлайн, Жаңы Билим онлайн жума, Жаңы Билим онлайн тарифтеринде, негизги интернет пакет түгөнгөндө тарифтик пландын мөөнөтүнүн чегинде интернетти колдонуунун шарттарына өзгөртүүлөр киргизилээрин маалымдайбыз.

Тариф боюнча интернет пакети мөөнөтүнөн эрте түгөнүп жана кезектеги абоненттик төлөмдүн алынышына чейин, интернет менен пайдаланууну улантуу үчүн Абоненттерге «Интернет 1 ГБ» пакети жеткиликтүү болот.

«Интернет 1 ГБ» пакеттин шарттары:
1. Пакеттин баасы - 20 сом;
2. Пакет интернетке кирүү аракети ийгиликсиз болгон учурда 24 саатка берилет;
3. Берилгенден 24 сааттан кийин колдонулбаган пакеттин көлөмү күйүп кетет;
4. Пакет берилген учурдан тартып 24 саатка чейин бүткөндө же колдонуу мөөнөтү аяктаганына байланыштуу пакет өчүрүлгөндө, интернетке кирүү аракети ийгиликсиз болгон учурда абонентке кайрадан 1 ГБ интернет пакети берилет, эгерде тариф үчүн кийинки абоненттик төлөмдүн убагы келе элек болсо.

Маанилүү маалымат! Тарифтердин башка шарттары өзгөрүлбөстөн калат.

https://beeline.kg/ru/aidana