"Включай" жана "Бирге для интернета" тарифтери боюнча кээ бир акциондук пакеттердеги өзгөрүүлөр тууралуу маалымдайбыз.

Биздин тармакта мобилдик интернеттин керектөөсү өсүшүнө байланыштуу, Компания айрым тарифтердин шарттарын кайра карап чыкты. .

2021 -жылдын 27 -сентябрынан тартып, "Включай" жана "Бирге для интернета" тарифинин айрым акциондук топтомдорунда негизги интернет пакет түгөнгөндө тарифтик пландын мөөнөтүнүн чегинде интернетти колдонуунун шарттарына өзгөртүүлөр киргизилээрин маалымдайбыз.
Тариф боюнча интернет пакети мөөнөтүнөн эрте түгөнүп жана кезектеги абоненттик төлөмдүн алынышына чейин, интернет менен пайдаланууну улантуу үчүн Абоненттерге «Интернет 1 ГБ» пакети жеткиликтүү болот.
Өзгөртүүлөр боюнча толук "Включай" жана "Бирге для интернета" тарифинин абоненттерине SMS билдирүү аркылуу жөнөтүлөт.
Маанилүү маалымат! Тарифтердин башка шарттары өзгөрүлбөстөн калат.

https://beeline.kg/ru/aidana