Корпоративдик кардарлар үчүн айрым кызматтарды көрсөтүү шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

15.12.2023-жылдан баштап, корпоративдик топтордун абоненттери үчүн төмөнкү кызматтарды көрсөтүү шарттарына өзгөртүүлөр киргизиле тургандыгы тууралуу маалымдайбыз:
•    «Чексиз YouTube»;
•    «Чексиз WhatsApp»;
•    «Чексиз Telegram»;
•    «TikTok топтому»;
•    «Instagram топтому».

Андан тышкары, бул кызматтарды мындан ары жаңыдан активдештирүү мүмкүн болбой калат.
Жогорудагы кызматтарды колдонгон абоненттерге өзгөртүүлөр тууралуу толук маалыматты камтыган SMS билдирүүлөрү жөнөтүлөт.

https://beeline.kg/ru/aidana