2020-жылдын 3-мартынан тарта «Ишенимдүү төлөм 2.0» кызматынын баасы өзгөрө тургандыгы тууралуу маалымдайбыз

«Ишенимдүү төлөм 2.0» кызматы аркылуу балансты 50 сомго толуктоонун баасы 10 сомду түзөт;
60 сомго толуктоонун баасы 12 сомду түзөт;
80 сомго толуктоонун баасы 16 сомду түзөт;
100 сомго толуктоонун баасы 20 сомду түзөт;
120 сомго толуктоонун баасы 24 сомду түзөт;
150 сомго толуктоонун баасы 30 сомду түзөт;
170 сомго толуктоонун баасы 34 сомду түзөт;
200 сомго толуктоонун баасы 40 сомду түзөт;
«Ишенимдүү төлөм 2.0» кызматы аркылуу 2,5 ГБтык интернет пакетинин баасы 10 сомду түзөт;
3 ГБтык интернет пакетинин баасы 12 сомду түзөт;
5 ГБтык интернет пакетинин баасы 16 сомду түзөт;
6 ГБтык интернет пакетинин баасы 20 сомду түзөт;
7 ГБтык интернет пакетинин баасы 24 сомду түзөт;
10 ГБтык интернет пакетинин баасы 30 сомду түзөт;
12 ГБтык интернет пакетинин баасы 34 сомду түзөт;
14 ГБтык интернет пакетинин баасы 40 сомду түзөт;
«Ишенимдүү төлөм 2.0» кызматы аркылуу Beeline, Megacom жана О!'го чалуулар үчүн 15 мүнөттүк пакеттин баасы 12 сомду түзөт;
20 мүнөттүк пакеттин баасы 16 сомду түзөт;
30 мүнөттүк пакеттин баасы 24 сомду түзөт;
40 мүнөттүк пакеттин баасы 30 сомду түзөт;
50 мүнөттүк пакеттин баасы 34 сомду түзөт;
60 мүнөттүк пакеттин баасы 40 сомду түзөт;
Баасы салыктарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.

https://beeline.kg/ru/aidana